Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

   

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Учнівське самоврядування

Модель учнівського самоврядування 

МОДЕЛЬ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ШКОЛЯРА

 

Погоджено                                                       Затверджено на засіданні

Директор школи                                                Парламенту

Л.М.Меншикова                                                  _______________20    року      

 

Організація заснована 25 квітня 1991 р

Прийнята на установчій конференції членів

"Гімназійного Братства"

4 вересня 2000року

                                                                                           

Переіменована в зв'язку з реорганізацією навчального закладу

на самодіяльну дитячу організацію «Джерело»

01.09.2013 року

 

Статут

дитячої організації „Джерело”

 

І. Загальні положення

„ Джерело ” – самодіяльна дитяча організація Синельниківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №4 , яка здійснює свою діяльність згідно Конституції та законодавства України. Відповідає вимогам Декларації прав людини та конвенції про права дитини.

1. „ Джерело ”  керується принципами:

- самодіяльності та колегіальності керівництва,

- демократичності,

- академічності свободи і гуманізму,

- недопустимості втручання в діяльність будь – яких політичних партій,

- єдності слова і діла,

- честі і совісті,

- дружби і товариства,

- турботи і милосердя

2. „ Джерело ”  належить до СМДО „Семицвіт”, приймає активну  участь в її діяльності, направленої на вирішення питань розвитку дитячого руху, посилення пріоритетності шкільних дитячих організацій. 

 

ІІ. Склад СДО “ Джерела”

1.     Головою “ Джерела”є учень школи.

2.     Членами ”Джерела ” є всі учні школи , незалежно від національності та віросповідання

3.     Члени «Джерела» мають право:

- брати участь у зборах, засіданнях виборчих органів організації при обговорення про її діяльність,

- захищати свої принципи при вирішенні будь- якого питання та приймати активну участь в житті організації  

4. Члени“ Джерела” зобов’язані:

    - дотримуватись вимог статуту,    

    

4.    “ Джерело”складається із трьох загонів: “Журавлики”(2-4 класи), “Юне покоління” (5-8 класи), “Червоні вітрила” (9-11 класи).

 

5.Керівним органом ““ Джерела” є парламент, що скликається щомісяця і є вищим органом учнівського самоврядування в школі. Парламент очолює Президент , обраний  загальним шкільним голосуванням на  альтернативній основі з числа членів парламенту. Парламент складається з комісій:

 

·          Правова (організація чергування, підтримка порядку, трудові акції).

·          З питань культури, спорту  та відпочинку (організація шкільних  свят, активного відпочинку).

·          Інформаційна ( видання  шкільної  газети “Джерельце”,  класні газети, куточки).

·          Навчальна  (допомога в організації навчального процесу).

 

В комісію входять представники класів, обрані на класних зборах загонів. Класні збори мають право перевибирати свого представника в парламент за своїм рішенням та по рекомендації парламенту. Парламент організовує:              

 - чергування учнів в школі,

- розглядає всі пропозиції і заяви членів “ Джерела”  і виносить рішення протягом 5-8 днів,

- випускає газету “Джерельце”,

- приймає участь в організації і проведенні загально–шкільних зборів, шкільних свят, занять за інтересами.

6. Символіка “ Джерела”   жовто-блакитний прапор, тризуб, круг з трьома кольорами – символи загонів: білий – загін “Журавлики”зелений – загін “Юне покоління”червоний –  загін “Червоні вітрила”

 

ІІІ. Основні завдання “ Джерела”:

1.  Згуртування дітей, підлітків, вчителів з метою вироблення найрізноманітніших форм, методів, програм, направлених на виконання добрих, корисних вправ, розвиток різноманітних здібностей у підростаючого покоління.

2.  Організація пізнавальної, практичної розвиваючої соціально-громадської діяльності дитини у вільний від навчання час.

3.  Виховання у дітей віри в себе, в свої сили, любов до Батьківщини, до краю, де народився.

4.  Пізнання та примноження краси Природи.

5.  Утвердження, збереження та примноження традицій свого народу.

6.  Виховання підростаючого покоління в дусі поваги до старших, піклування про молодших, своїх рідних, близьких, друзів. Прищеплення любові до праці, надання шефської допомоги інвалідам та пристарілим, формування вмінь та навичок поведінки дитини в повсякденних та надзвичайних ситуаціях.

7.   Прагнення жити в мирі та дружбі з дітьми інших народів.

 

IV. Основні напрямки діяльності “ Джерела”:

Підпорядковуючи свою діяльність програмі СМДО “Семицвіт” та керуючись девізом школи :

Долаючи життєві схили

за руки взявшись,як брати

Цілюще джерело дає нам сили

Іти до спільної мети

 

 члени “ Джерела”  прагнуть досягти своєї зірки у кожному виді діяльності:,

·         Джерело Знань,

·         Джерело  Праці,

·          Джерело Дружби,

·         Джерело Турботи,

·          Джерело Здоров’я,

·          Джерело Прекрасного.

 

 

 

«Погоджено»  

Заступник директора з навчально-виховної роботи ________________      

 

                                              «Затверджено»

Наказом директора №   від 02.09.13р.

Директор школи

 Меншикова Л.М.

Положення

про Уповноваженого з прав дітей

(дитячих омбудсменів)

по Синельниківській загальноосвітній школі

І-ІІІ ступенів № 4

 

І. Загальні положення

 

1.1 Уповноважений з прав дітей (дитячий омбудсмен) – (надалі Уповноважений) є громадським представництвом, діяльність якого направлена на покращення умов життя та навчання  дітей, захисту їх законних прав та інтересів, підвищення рівня правової свідомості дітей та молоді, запобігання випадків всіх видів насильства в сім’ї.

1.2 Уповноважений у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про права дитини, Конститу­цією України, Законом України "Про сприяння соціальному становленню та роз­витку молоді в Україні" від 05.02.1993 р. N 2998-XII, Законом України "Про Загальнодержавну програму підтримки мо­лоді на 2004-2008 роки" від 18.11.2003 р. № 1281-ІV, Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ, Указом Президента України «Про першочергові  заходи щодо захисту дітей», іншими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3  Основними принципами діяльності Уповноваженого є законність, дотримання і захист прав дитини, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.                

II. Мета та основні завдання Уповноваженого

2.1 Метою запровадження посади Уповноваженого є покращення умов життя дітей, їх навчання та розвитку, а також більш ефективний захист їх прав і свобод, проголошених Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.

2. 2 Основні завдання Уповноваженого:-  сприяння реалізації Конвенції ООН про права дитини у м. Синельниковому;-  підвищення поінформованості дітей та громади міста про їхні права, через органи освіти та засоби масової інформації;-  моніторинг стану дотримання прав дітей в місті;-  вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей, як пріоритетних у місцевих органах влади, а також сприяння змінам у ставлення громади міста до проблем дітей;-  надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звер­нення до органів влади та правоохоронних органів, відповідно до їх компетенції.                    

III. Порядок визначення Уповноваженого.

3.1 Уповноважені визначаються шляхом відкритого конкурсу письмових робіт  та публічного виступу перед учнівською громадськістю .Тема роботи оголошується разом з початком .

3.2 Умови проведення конкурсу.Учасниками конкурсу можуть бути учні віком від 14 до 17 років.

3.3 Тема роботи та виступу оголошується разом з початком конкурсу за 14  днів до підведення підсумків . Разом з письмовою роботою учасники подають аплікаційну форму учасника конкурсу (додаток 1).Роботи викладаються у довільній формі на двох аркушах учнівського зошиту та передаються у встановлені терміни до Центру вихованняї.      

3.4 Жюрі конкурсу (додаток 2) визначає терміни проведення , теми письмових робіт та публічних виступів конкурсантів. Журі на основі колегіального рішення визначає переможця  конкурсу.                                                                            

 

IV. Права і обов'язки Уповноваженого.

4.1.   Уповноважений проводить свою роботу під керівництвом координатора від Синельниківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або  відділу у справах дітей Синельниківської міської ради у співпраці з відділом освіти Синельниківської міської ради. 

4.2.    Уповноважений має право: 

              4.2.1.    Вести індивідуальний прийом дітей та їх законних представників;

              4.2.2.    Розглядати індивідуальні скарги дітей або їх представників, надавати необхідні роз'яснення та консультації;

              4.2.3.    Звертатись в разі необхідності до компетентних органів з письмовим повідомленням про порушені права дитини з метою усунення перешкод для реалі­зації гарантованих законодавством прав;

                        4.2.4.    Виступати перед дитячими та молодіжними колективами в навчальних закладах з роз'яснювально-інформативними доповідями;

                        4.2.5.    Організовувати та проводити семінари, круглі столи, інші форми робо­ти з питань в межах їх компетенції;

                        4.2.6.    Організовувати діяльність почти для звернень до Уповноваженого, не менше чим один раз на місяць перевіряти роз­ташовані  в школі скриньки звернень і пропозицій від дітей та вживати заходів;

                        4.2.7.    Звертатись до виконавчого комітету міської ради, відділів та управлінь, депутатів міської ради з питань, що стосуються захисту прав дітей відповідно до повноважень зазначених органів. 

4.3.   Обов'язки Уповноваженого Уповноважений зобов'язаний:       

                         4.3.1. Додержуватись Конституції Укра­їни і законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом інтере­сів дітей;

                         4.3.2. Забезпечувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права;

                         4.3.3.Зберігати конфіденційну інформа­цію, не розголошувати отримані відомості про особисте життя заявника та інших причетних до заяви осіб без їхньої згоди.                      

 

V. Набуття та припинення повноважень.

5.1. Уповноваженим може бути дитина у віці від 14 до 18 років, яка постійно проживає у м. Синельниковому, виявила бажання за­йматись правозахисною діяльністю та успішно пройшла конкурсний відбір.

5.2. Призначення Уповноваженого здійснюється за результатами прове­дення відкритого конкурсу за письмовою згодою батьків.

5.3 Набуття повноважень. Повноваження Уповноваженого починаються з моменту оголошен­ня переможця  конкурсу.

5.4. Припинення повноважень.Повноваження Уповноваженого припиняються у разі відмови його від подальшого ви­конання обов'язків шляхом подання заяви про складення своїх повноважень, зміни місця проживання або досягнення вісімнадцяти років.                             

                        

Аплікаційна форма учасника конкурсу

на обрання Уповноваженого з прав дітей (дитячого омбудсмена)

   

1.

ПІП

 

2.

 Дата  народження 

 

3.

 Навчальний заклад 

 

4.

 Клас 

 

5.

Домашня адреса 

 

6.

Телефон 

 

7.

Додаткова інформація (досвід, навички, захоплення тощо)    

 

    

    Дата   «___» _  ____________ ___                   Підпис   ______________________           

                                             

          

СКЛАД ЖУРІ КОНКУРСУ

на визначення Уповноважених з прав дітей

(дитячих омбудсменів)

 

Голова журі:  - Директор школи. 

Члени журі: 

1.     Заступники  директора з навчально-виховної роботи.

2 .    Президент шкільного  парламента.

3 .     Соціальний педагог.

4.     Психолог.

5.     Педагог-організатор.

 

 

 

 


1
2