Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Звіт директора школи

 

 

Звіт директора
Синельниківської 
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4

 

Аналіз роботи за минулий 2017-2018 навчальний рік

         Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Концепції «Нова українська школа» та інших нормативно-правових документів в галузі освіти. Заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту школи.

 

Забезпечення загальнообов’язкової середньої освіти

         Педагогічним колективом школи проведено певну роботу по збереженню та розвитку шкільної мережі. На початок 2017-2018 навчального року в закладі було відкрито 12 класів:

1-4 (5 класи), 5-9 (5 класів), 10-11 (2 класи).

Всього – 329 дітей

Мова навчання – українська

Основними заходами зі збереження контингенту учнів були:

- контроль відвідування учнями навчальних занять;

- цілеспрямована  робота з  батьками  щодо  дотримання  Закону  України  «Про загальну середню освіту»

У 2018 році здобули базову загальну середню освіту – 31 учень, повну загальну середню освіту - 24 учні, з них 15  нагороджені Похвальними грамотами за досягнення у вивчені окремих предметів.

 

Кадрове забезпечення

         В 2017-2018 навчальному році  навчально-виховний процес було організовано 25  педагогічними працівниками.

Якісний склад педагогічного колективу за результатами атестації у 2018 році виглядає так:

Усього: 25 учителів.

Без категорії – 2.

Спеціалісти – 1 учителя.

ІІ кваліфікаційна категорія – 6 учителя.

І кваліфікаційна категорія – 5 учителів.

Вища кваліфікаційна категорія – 11 учителів.

«Старший учитель» – 1 учитель.

«Учитель-методист» – 5 учителів.

         У 2017-2018 н.р. успішно пройшла атестація педагогічних працівників, що має на меті стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення відповідальності вчителів за результати своєї роботи, забезпечення їх соціального статусу. У цьому навчальному році атестацію проходили 6 педагогічних працівника. У ході атестації атестаційна комісія провела копітку аналітичну роботу, здійснила моніторингові дослідження, забезпечила  психологічний супровід. За результатами атестації  учителі початкових класів Волошина В.І., Донченко В.А., Каламбет В.Ф. відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», вчитель української мови та літератури Меншикова Л.М., географії Бурдаста Л.О. відповідають раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», учитель фізики Качалов В.І. відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному знанню «старший учитель», учитель математики Гаврилова Т.О., музичного мистецтва Григор’єва Н.В., інформатики Рубан О.І.  підвищили свою кваліфікаційну категорію.

Всі вчителі початкових класів пройшли онлайн курси і отримали сертифікати  «Основ здоров’язбережної компетентності», «Вчимося жити разом» та пройшли навчання в рамках курсу «Основи соціалізації і здоров’язбережувальної компетентності», 8 учителів підвищили свій професійний рівень та педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації при КВНЗ ДАНО (ДОІППО) (Меншикова Л.М., Трушенко В.П., Каламбет В.Ф., Донченко В.А.,  Стороженко М.Р., Бондаренко С.В., Єрмоленко М.Г., Волошина В.І.). Забезпечується підвищення кваліфікації педагогів і в напрямку виховної роботи через участь у курсах-тренінгах для класних керівників «Основи вікової психології для вчителів ЗНЗ»  (2018)  (Кушерець А.Р.) тощо.

         Укомплектованість закладу педагогічними працівниками протягом навчального року була стабільною.

 

 

Організація навчально-виховного процесу

         Пріоритетними формами навчально-виховного процесу у Синельниківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 є демократизація, гуманізація, гуманітаризація, диференціація, профілізація, інтеграція навчання та інформатизація.

         Відбулося суттєве оновлення змісту, форм навчання учнів 1-4 класів, відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, 5-9 класи відповідно вимог Державного Стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

         Діяльність педагогічного колективу школи протягом навчального року була спрямована на реалізацію програмно-методичного забезпечення освітнього процесу.

         Оцінювання навчальних досягнень школярів відбувалось протягом навчального року згідно критеріїв навчальних досягнень учнів.

 

Навчальні досягнення учнів

         У 2017-2018 н.р. в початковій школі навчалося 152 учня, із них учні 1-го класу (56 учнів) -  оцінювались вербально, навчальні досягнення учнів 2-4-х класів оцінювалися за 12-бальною шкалою. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 16 учнів 2-4 класів, що становить 11 % від загальної кількості:

2 клас – 5 учнів / 15% (класний керівник Ковальова С.Г.)

3 клас – 7 учнів / 23%  (класний керівник Каламбет В.Ф.)

4 клас – 4 учня/ 13% (класний керівник Волошина В.І.)

66 учнів закінчили 2-4-й клас на достатній та високий рівень навчальних досягнень (7-12 балів), що становить 43%. По класах цей показник складає:

2 клас – 24 учня/ 73% (класний керівник Ковальова С.Г.)

3 клас – 19 учнів/ 59% (класний керівник Каламбет В.Ф.)

4 клас – 23 учня/ 79% (класний керівник Волошина В.І.)

Початковий рівень навчальних досягнень за 2017-2018 навчальний рік мають 3 учня: Гаїбова Нермін, Правда Максим,  Левко Ярослав (3 клас).

       В середній та старшій школі (5-11 класи ) навчалися 177 учнів. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 9 учнів, що становить 5%: Бондаренко Дар’я, Довгаль Поліна, Житченко Олександра, Кононенко Діана, Красько Каріна (5 клас); Інютіна Юлія, Підгорний Денис (6 клас);

Кінжигалієва Вікторія, Чупахін Микита (7 клас).

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою отримала учениця 9 класу Кононенко Аліна. З високим рівнем знань з предметів завершила навчальний рік учениця 11 класу Рубчева Альона, яка  успішно здала ЗНО та отримала атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою та «Срібну медаль».

       86 учнів середньої та старшої школи мають достатній та високий рівень навчальних досягнень (7-12 балів), що становить 49%. По класах цей показник становить:

5 клас – 22 учня/ 69% (класний керівник Покидько О.К.)

6 клас – 11 учнів/ 48% (класний керівник Кушерець А.Р.)

7 клас – 14 учнів/56% (класний керівник Єрмоленко М.Г.)

8 клас – 12 учнів/46%  (класний керівник Кучеренко Т.М.)

9 клас – 11 учнів/35% (класний керівник Гаврилова Т.О.)

10 клас – 14 учнів/ 70% (класний керівник Свистільник Л.П.)

11 клас – 16 учнів / 75% (класний керівник Писарєва Л.П.)

Початковий рівень навчальних досягнень за 2017-2018 н.р. мають 6 учнів:

Будній Сергій  (6 клас), Ковальчук Данило , Величко Дмитро (7 клас), Нечепуренко Євген,  Лук’яненко Давид,  Парахін Дмитро (8 клас).

         Учнів, які за результатами річного оцінювання мають достатній та високий рівень – 152 чоловіка, що на 25 учнів менше порівняно з минулим роком. Учнів, які мають початковий рівень за підсумками річного оцінювання - 9 як і в минулому навчальному році.

         В наступному навчальному році на цих учнів слід звернути особливу увагу вчителям та батькам. Допомогти здолати труднощі в засвоєнні знань.

Учні школи щорічно є учасниками міських олімпіад з 17 предметів. На підставі висновків оргкомітету і журі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів було визначено 19 учнів, які стали переможцями та призерами у міському етапі олімпіад. Найрезультативнішими були виступи учнів з біології, екології (вчитель Кучеренко Т.М.), правознавства (вчитель Єрмоленко М.Г.), інформатики (вчитель Рубан О.І.), української мови та літератури (вчитель Свистільник Л.П. )

Цього року кращі результати дала робота з обдарованими дітьми з української мови та літератури. Учениця 9 класу, Кононенко Аліна, посіла  І місце в обласному етапі конкурсу ім. Т.Г.Шевченко.

Учнями школи під керівництвом учителів було підготовлено 14 робіт, 5 із яких стали призерами І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. А саме:

Латай Владислав (історія України), Ворон Ангеліна (правознавство)– І місце (керівник – Єрмоленко М.Г.);

Олефір Олена, Маркова Яна (географія та ландшафтознавство)– І місце (керівник – Бурдаста Л.О.);

Носенко Ірина (медицина) – І місце ( керівник – Кучеренко Т.М.).

 

Якість навчальних досягнень учнів становить 50% від загальної кількості  учнів 2-11 класів, що на 12% нижче порівняно з минулим навчальним роком. Нижче від загальношкільного показника якості навчальних досягнень закінчили навчальний рік учні 9 класу.

 

 

Результати державної підсумкової атестації

         Педагоги школи якісно підготувалися до проведення державної підсумкової атестації. Результати ДПА з курсу початкової школи в 4 класі свідчать про те, що навчально-виховний процес  в школи І ступеню організовано на належному рівні.    Якість навчальних досягнень учнів 4 класу (вчитель Волошина В.І.)  з української мови 80%, з математики  81%.  

ДПА 4 клас

Назва предмету

Кількість учнів

Навчальні досягнення учнів

Якість, %

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Українська мова

30

16

8

5

1

80 %

Математика

31

13

12

2

4

81 %

         Учитель початкових класів Волошина В.І. забезпечила формування необхідних навичок предметних компетентностей.

Якість знань по школі – 79%. Учнів з низьким рівнем навчальних досягнень (1-3 б) немає.

Якість знань учнів 9 класу становить з української мови 68% (вчитель Свистільник Л.П.), з математики 68% (вчитель Гаврилова Т.О.) з географії 94% (вчитель Бурдаста Л.О.)

Навчальні досягнення учнів 9 класу

за результатами річного оцінювання 2017-2018 н.р.

Назва предмету

Кількість учнів

Навчальні досягнення учнів

Якість, %

1-3 бали

4-6 балів

7-9 балів

10-12 балів

Українська мова

31

-

10

17

4

68

Математика

31

1

9

16

5

68

Географія

31

-

2

15

14

94

Навчальні досягнення учнів 9 класу

за результатами ДПА 2017-2018 н.р.

Назва предмету

Кількість учнів

Навчальні досягнення учнів

Якість, %

1-3 бали

4-6 балів

7-9 балів

10-12 балів

Українська мова

31

-

4

17

8

86

Математика

31

-

9

14

6

69

Географія

31

-

12

10

7

59

Підсумки проведення ДПА в 11 класі

Навчальний предмет

Склали

ДПА,

к-сть

учнів

Рівень навчальний досягнень

Якість знань %

Почат-ковий

Серед

ній

Дос-татній

Висо-кий

 

Українська мова

24

1

8

11

4

62

Історія України

14

 

8

5

1

42

Математика

12

4

8

 

 

0

Англійська мова

5

1

2

1

1

40

Біологія

8

-

2

5

1

75

Географія

9

 

4

5

 

55

Хімія

 

 

 

 

 

 

         ДПА в 11 класі з 3 предметів проводилось у формі ЗНО.

         6 учнів склали ЗНО на початковому рівні. Якісний показник з математики становить о%. Вчителям-предметникам на засіданнях шкільних методичних об’єднань необхідно детально проаналізувати результати ЗНО учнів, порівнюючи їх з річним оцінюванням та визначити шляхи покращення якості знань учнів.

         Провідною ідеєю навчально-виховного процесу на 2018-2019 н.р. повинно стати виховання випускника,  який успішно й ефективно буде діяти в сучасному середовищі, робити внесок у підвищення конкурентоздатності нашої країни в європейському і світовому просторі.

 

Організація допрофільного і профільного навчання

     Навчальний план школи скоригований для профільного вивчення предметів природничого напрямку. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріативної, так і варіативної складової навчального плану. Інваріантна частина навчального плану виконується на 100%,  варіативна частина   - на 54 %. 

          Години варіативної складової у 1-4 класах використано на  індивідуальні консультації з математики, української мови, курсів за вибором «Уроки для сталого розвитку. Школа друзів планети» в 1, 2 класі, «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» в 3, 4 класі.

      З метою впровадження експерименту, допрофільної освіти, рівневого викладання навчального матеріалу запроваджено курси за вибором: «Родинні фінанси» у 5 класі, «Фінансово-грамотний споживач» у 6 класі, «Вчимося бути громадянами» в 7 класі , «Основи психофізіологічних знань і вибір профілю навчання» у 9 класі, «Уроки для сталого розвитку» в 8, 9 класах.

  З метою реалізації профільного навчання в 10, 11 класі обраний біотехнологічний профіль. Години варіативної складової використано на вивчення курсів за вибором «Розв'язування задач з генетики» в 11 класі.

 

Методична та дослідно-експериментальна робота

         Відповідно до річного плану роботи школи на 2017-2018  навчальний рік педагогічний колектив працював за науково-методичною проблемою «Формування життєвих та соціальних компетентностей особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку» та над ІІІ етапом дослідницько-експериментальної роботи за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес».

  Згідно з планом проводилися засідання методичної ради на яких затверджувався план роботи науково-методичної ради, творчої лабораторії, шкільних методичних об’єднань; розглядалися питання про структуру та напрямки методичної роботи у новому навчальному році, організацію роботи школи на ІІІ етапі   дослідно-експериментальної роботи за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес» на 2017-2018 н.р., щодо вдосконалення самоосвітньої діяльності педагогів, якості та рівня навчальних досягнень учнів, організацію роботи з обдарованими дітьми, виховання інноваційної особистості в умовах становлення інформаційного суспільства,  створення позитивного іміджу навчального закладу в мережі Інтернет та його використання для просування на ринку освітніх послуг,  діяльність навчального закладу щодо створення системи внутрішнього моніторингу як засобу якісних змін в освіті. Проводилися моніторингові дослідження успішності рівня навчальних досягнень учнів 4,9,11 класів з української мови та математики, 8 класу з хімії.

         На засіданнях методичного об’єднання вчителів початкових класів, суспільно-гуманітарних, природничо-математичних дисциплін, класних керівників визначено основні напрямки науково-експериментальної роботи навчального закладу.

У 2017-2018 н.р. робота методичного об’єднання вчителів початкових класів була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня. Засідання проводилися щокварталу, на яких визначено завдання методичного об’єднання в цілому і особисто кожного вчителя у формуванні життєвої та соціальної компетентності особистості, розглянуто вплив інтерактивних методів навчання на формування життєвої та соціальної компетентності молодших школярів, ознайомлено з реалізацією концепції соціалізації особистості у роботі вчителя початкових класів.

        В період між засіданнями проводились бесіди за «круглим столом», методичні оперативки.

Для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадянської активності учнів сприяли інноваційні технології навчання. Це уроки для сталого розвитку, уроки-тренінги, уроки-дослідження. А також інтерактивні форми і методи навчання. Це робота в групах, в парах, в трійках.

Робота м/о  суспільно-гуманітарних дисциплін була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної та методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми: «Зростання професійної майстерності вчителів, впровадження в навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, перспективних технологій, формування національної та соціальної  компетентності учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу».

        Проведено 5 засідань м/о, на яких обговорено способи підвищення професійного рівня педагогів , визначено рівень готовності педагогів до інноваційної діяльності в умовах 3 етапу експериментального дослідження, проблеми формування соціальної компетентності особистості  на засадах випереджаючої освіти на уроках англійської мови, роль інноваційних проектних технологій в розвитку соціальної компетентності інноваційної особистості на уроках  суспільно-гуманітарного циклу. Ознайомлено вчителів з досвідом роботи щодо впровадження у навчально-виховний процес перспективної освітньої інноваційної технології проектного навчання, спрямованої на розвиток особистості учня і формування його соціальної компетентності.

       Проведено круглий стіл «Психолого - педагогічні методи виховання соціально успішної особистості», «Використання інноваційних технологій   проблемно -ситуативного навчання для розвитку соціальної компетентності учнів  на засадах випереджаючої освіти»,  «Від творчого вчителя - експериментатора — до творчого соціально адаптованого учня»,  майстер – клас  на тему: «Формування інноваційного мислення учнів через впровадження активних форм та методів роботи» (Свистільник Л.П.), ділову гру « Педагогічні інновації: сутність і практична самореалізація».

         У березні проведено тиждень педагогічної майстерності, метою якого було ознайомлення  з реалізацією концепції творчої соціально успішної особистості у роботі учителя – словесника. Використання інноваційних методів та прийомів навчання, обмін  досвідом щодо використання інтерактивних  технологій проблемного навчання  та ситуативного моделювання. Проведено відкриті уроки:

1.Урок української літератури на тему: ”Філософська та  громадянська поезія І. Франка (10 кл., уч. Свистільник Л.П.)

2. Урок англійської мови на тему: “Я і моя сім’я” (3 клас, уч. Писарєва Л.П.)

3. Урок історії на тему: “ Закони Хаммурапі” (6 клас. Розігрування ситуацій, перегляд презентації, гра “Відео-квартет” , уч. Єрмоленко М.Г.).

Проведено психолого-педагогічні семінари:

-     «Креативний потенціал вчителя».

         Протягом ПІ етапу педагогічні працівники приймали участь у конференціях спрямованих на підвищення науково-методичного рівня.

Назва конференції

ПІБ учасника

Дата

Форма

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Меншикова Л.М.

14 грудня

 

 

Заочна

 

 

 

Донченко В.А.

Каламбет В.Ф.

Рубан О.І.

Науково-практична конференція за міжнародною участю «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU»

Стороженко М.Р.

25 квітня

Очна

         Освіти для стійкого розвитку охоплює екологічну, економічну та соціальну проблематику навчання та виховання під кутом зору формування нової системи ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом.

Найважливішою формою індивідуальної методичної роботи є самоосвіта педагогів. Діяльність вчителів нашої школи з цього питання включала опрацювання літератури, підготовка доповідей, вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, використання інновацій на уроках. Творчі напрацювання, матеріали з досвіду роботи накопичують на власних блогах, сайтах (Меншикова Л.М., Свистільник Л.П., Кучеренко Т.М., Єрмоленко М.Г., Стороженко М.Р., Кушерець А.Р., Донченко В.А., Рубан О.І., Гаврилова Т.О., Григор’єва Н.В., Волошина В.І., Бурдаста Л.О., Писарєва Л.П., Ковальова С.Г., Каламбет В.Ф., Бондаренко С.В., Корецька С.Д.).

         Вчителі школи займаються видавничою діяльністю.

Вид друкованої продукції

Автор

Посада

Назва

Рік

Окремі збірки,

книги, посібники

Публікації

(в якому виданні)

 

Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 

 

 

 

 

Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 

 

 

 

Науково-методичний журнал «Вивчаємо українську мову та літературу»

Донченко В.А.

 

 

 

 

 

 

Каламбет В.Ф.

 

 

 

 

 

Меншикова Л.М.

вчитель

початкових класів

 

 

 

 

вчитель початкових класів

 

 

 

вчитель української мови та літератури

Розробка уроку «Твір-опис на основі власних спостережень» з української мови в 3-ому класі.

 

Урок читання у 3 класі. «Читаємо казки І.Франка. І.Франко. Лисичка та Журавель»

 

«Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначають літерами «Ґ» і «Г»».

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2018

 

        Протягом  навчального року педагогічний колектив школи презентував досвід роботи навчального закладу на:

-                     Міжнародному  форумі «Інноватика в сучасній освіті -2017;

-                     Міжнародній виставці «Сучасні  заклади освіти -2017».

        З метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння  тісному співробітництву між  різними категоріями  педагогічних  працівників проведено тиждень педагогічної творчості вчителів, що  атестуються, початкових класів, суспільно-гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, права, музичного мистецтва, психології, сталого розвитку. Вчителі на достатньому методичному рівні провели відкриті уроки, під час проведення яких  обмінялись досвідом по впровадженню інноваційних технологій. Організували конкурси, інтелектуальні ігри та виставки дитячих робіт.

        Удосконаленню рівня професійної майстерності вчителів, виявлення утруднень при викладанні, прогалин у роботі сприяє також ґрунтовне вивчення стану викладання того чи іншого предмету. У 2017-2018 н.р. було вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики в 5-11 класах, української мови, математики  в 2-4 класах, фізики в 7-11 класах, трудового навчання в 5-9 класах, правознавства в 9, 10 класах. Результати вивчення розглянуті на засіданнях нарад при директорі.

        На базі закладу працює Школа молодого вчителя (керівник Ковальова С.Г.), в межах якої досвідчені вчителі надають індивідуальну допомогу молодим учителям з питань вдосконалення навчально-виховного процесу, проведення уроків  та позакласних заходів.

Формування інформаційної культури спілкування  педагогів здійснюється через віртуальні методичні об’єднання вчителів початкових класів та природничо-математичних дисциплін. Педагоги поширюють перспективний педагогічний досвід через участь у міських семінарах, конкурсах, міжнародних форумах «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасна освіта України».

 

 

Забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів

        Робота соціальної служби школи представлена соціальним педагогом Корецькою С.Д., практичним психологом Чорною Л.Л., які здійснювали свою роботу у 2017-2018 н.р. відповідно статей 21, 22, 57 Закону України «Про освіту», нормативно-правової бази по охороні дитинства, Наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р.

На початку 2017-2018 навчального року було створено банк даних дітей пільгових категорій, створено папку соціального захисту учнів, оформлено соціальні паспорти класів та загально шкільний соціальний паспорт. Опрацьовано нормативно-правову базу на 2017-2018 н.р.

За результатами проведеної роботи станом на 19.05.18 у закладі виявлені діти соціальних категорій:

Діти під опікою – 12 учнів

Діти-інваліди – 3 учні

Діти з багатодітних сімей – 17 учень

Діти з малозабезпечених сімей – 9 учнів

Діти учасників бойових дій в зоні АТО – 6 учнів

Діти з сімей СЖО – 1 учень

Діти схильні до правопорушень та злочинів – 3 учня

Діти з неблагонадійних сімей – 1 учень

         За звітний період складено акти житлово-побутових умов на учнів категорії діти-сироти, діти з сімей СЖО, діти схильні до правопорушень.

Під час відвідування вдома та обстеження умов проживання дітей під опікою виявлено, що умови проживання задовільні, учні забезпечені необхідним шкільними предметами, комп’ютерами, учнівськими столами. Протягом року проводились індивідуальні консультації з батьками учнів зазначеної категорії.

        Проведення діагностики психічної готовності учнів до школи, діагностики емоційного стану дітей, допомогло вивчити рівень соціально-психологічної адаптації учнів 1,5 класів до шкільного навчання. За результатами соціально-психологічних досліджень, психодіагностики виявляли учнів, що потребують особливої уваги. З ними проводилися індивідуальні консультації, під час яких виявлені первинні проблеми, обговоренні результати тестування, надання рекомендацій учням та батькам, порад, виробленні подальшої системи дій з виниклої ситуації. 

З учнем з сім’ї СЖО проведені консультації, корекційна робота, неодноразово надавалась матеріальна допомога. З батьками проводились індивідуальні консультації, надавались рекомендації з питань відповідального ставлення до виховання та забезпечення дітей.

       Проводилась робота з дітьми, у яких батьки були учасниками бойових дій в зоні АТО, а саме: спостереження за учнями, бесіда з метою виявлення комфортності перебування в класі, підтримка дітей. Учні охоплені увагою, позитивно спілкується з однокласниками.

Робота з дітьми-інвалідами проводилась робота з метою, щоб дитина не відчувала обмеження у своїх можливостях. З дітьми-інвалідами та їх батьками проводились консультації з питань охорони дитинства та налагоджено взаємозв’язок сім’ї та школи.

      Протягом навчального року проводилась корекційно-розвивальна та відновлювальна робота, було сформовано групи для проведення кореційно-відновлювальної роботи з учнями на основі психодіагностики. Надавались індивідуальні та групові корекційні заняття з учнями «групи ризику», проводилась корекція девіантної поведінки.

Соціальний педагог і практичний психолог брали участь з доповідями на батьківських зборах, педагогічних радах школи.

 

Зміцнення та збереження життя та здоров’я учнів

         Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.

         На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рутівний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.

         На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Усі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, і медичних працівників, а вчителю «Основ здоров'я» необхідно приділити цим питанням першочергову увагу.

         У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОН України від 01.06.05 р. №329. Упродовж 2016/2017 навчального року для учнів школи було організовано гаряче харчування. Учні 1-го класу та учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

         На початку навчального року класні керівники заповнили Листки здоров’я. За результатами медичних оглядів проведено моніторингове дослідження щодо стану здоров'я учнів.

 

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

         Пріоритетним напрямом діяльності навчального закладу протягом навчального року було упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. У школі проводилась робота по створенню єдиного інформаційного середовища, а саме: продовжено роботу по запровадженню курсу «Школа», електронних журналів, щоденників. Продовжує працювати шкільний сайт на порталі «Класна оцінка». Локальна мережа працює в кабінеті інформатики, директора, секретаря, заступників директора з НВР, соціального педагога,  психолога, педагога-організатора, бібліотекаря. Підвищилась комп’ютерна грамотність учителів. За період 2011-2018 років підвищенням кваліфікації охоплено 100% колективу за програмами з використанням сучасних інформаційних технологій «Основи ІКТ» за програмою Майкрософт «Партнерство у навчанні» - Інтел «Соціальні сервіси Веб 2.0» у навчально-виховному процесі на базі ДОІППО та шкільних регіональних центрів.

 

Співпраця з батьками

         Виховання учня в школі та сім’ї – щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Класні керівники тісно співпрацюють із сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, при потребі, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденників психолого-педагогічних спостережень. Однією з традиційних форм роботи з батьками є батьківські збори. Вищим органом громадянського самоврядування в період між проведенням загальних зборів є рада школи. Очолює раду  Кізіль В.П. Разом з батьківською громадськістю школа намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням. Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромереж. У приміщенні школи функціонує 17 кабінетів, майстерня, спортзал:

-                     5 кабінетів для учнів початкових класів

-                     1 ігрова кімната для ГПД

-                     10 предметних кабінетів

-                     1 центр виховної роботи

-                     Спортивна зала

-                     Майстерня

Матеріально-технічне забезпечення НВП

         Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці в школі. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт майстерень, харчоблоку, навчальних кабінетів.

 

 

Завдання та пріоритетні напрямки діяльності школи

на 2018-2019 навчальний рік

         З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів в галузі освіти, Концепції «Нова українська школа»  виховання дітей та молоді, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві у галузі освіти визначені завдання школи на наступний рік:

Освітні

-                   забезпечення самореалізації особистості в різних видах освітньої діяльності

Організаційні

-                   створення індивідуальних проектів самоосвіти педагогів закладу, залучення педагогів, учнів закладу до експериментальної діяльності за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес».

Методично - кадрові

-                   формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня) за допомогою запровадження нетрадиційних форм і методів роботи з педагогічними кадрами.

Управлінські

-                   управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу

Виховні

-                   мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання.

 

Пріоритетні напрямки роботи у 2018-2019 навчальному році

-                   Організувати  роботу щодо здійснення науково-методичного супроводу реалізації Концепції Нової української школи.

-                   Забезпечити виконання нового Державного стандарту початкової освіти.

-                   Забезпечити виконання оновлених навчальних програм у базовій середній та профільній школі з метою підвищення професійної компетентності вчителів.

-                   Забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп.

-                   Створити належні умови для поступової адаптації учнів 5-го класу до навчання у школи ІІ ступеню та 10-го класу – у школі ІІІ ступеню.

-                   Виконання у повному обсязі ст.. 5 Закону України «Про охорону дитинства»

-                   Підвищити рівень знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу.

-                   Вдосконалити роботу по підготовці випускників 2019 року в ЗНО, спрямувавши її на позитивний результат.

-                   Спрямувати роботу на збереження контингенту дітей, що мають високий рівень інтелектуального розвитку та забезпечення їм відповідних умов для навчання та виховання.

-                   Упроваджувати освітні педагогічні новації, які забезпечуть компетентісний підхід в організації освітнього процесу.

-                   Узагальнювати та поширювати перспективний педагогічний досвід через застосування інформаційних технологій.

-                   Забезпечити якісного допрофільного і профільного навчання учнів.

-                   Поширити проведення моніторингу на всі напрямки навчально-виховного процесу.

-                   Забезпечити 100% оволодіння педагогічними працівниками ІКТ

-                   Продовжити  роботу  по формуванню в учнів навичок здорового способу життя та їх збереження, створивши умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового континенту в пришкільному таборі з денним перебуванням.

-                   Спрямувати виховний процес на покращення змісту правової освіти, здорового способу життя та застереження дітей від травматизму.

 

 

 

 

 

 

Аналіз роботи за минулий 2016-2017 навчальний рік

 

 

          Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.
 

Забезпечення загальнообов’язкової середньої освіти

 
          Педагогічним колективом школи проведено певну роботу по збереженню та розвитку шкільної мережі. На початок 2016-2017 навчального року в закладі було відкрито 11 класів:
1-4 (4 класи), 5-9 (5 класів), 10-11 (2 класи).
Всього – 319 дітей
Мова навчання – українська
Основними заходами зі збереження контингенту учнів були:
-          контроль відвідування учнями навчальних занять.
Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до плану роботи школи, Статуту та робочого навчального плану. За підсумками щодо організації навчального процесу та річного оцінювання за 2016-2017 навчальний рік у школі
 І ступеню навчалося:
1 клас – 32 учні
2 клас – 31 учня
3 клас – 32 учні
4 клас – 32 учні
ІІ ступеню навчання:
     5 клас – 25 учнів
6 клас – 26 учнів
7 клас – 31 учнів
8 клас – 29 учнів
9 клас – 26 учнів
 ІІІ ступеню навчання:
10 клас – 22 учні
11 клас – 32 учні
          На початок 2016-2017 навчального року навчалося 319 учнів. За рік прибуло – 7 учнів, вибуло – 6 учнів.
          Якість навчальних досягнень учнів за рік становить:
         
Клас
Рівень навчальних досягнень
% успішності
Початковий
Середній
Достатній
Високий
2
2
8
14
7
68%
3
2
8
18
4
69%
4
 
10
17
5
69%
5
 
12
11
2
52%
6
3
8
12
3
58%
7
2
13
15
 
50%
8
 
16
11
1
43%
9
 
9
18
 
66%
10
 
8
15
1
67%
11
 
9
21
2
72%
Всього
9
101
152
25
62%
         
          Середня якість знань по школі – 62%. Учнів з високим рівнем навчальних досягнень (10-12 б) – 25; з достатнім (7-9 б) – 152; з середнім рівнем навчання (4-6 б) – 101; з оцінками низького рівня (2-3 б) – 9 учнів.
 
Навчальні досягнення учнів за результатами річного оцінювання 2016-2017 н.р.
 
Назва предмету
Кількість учнів
Навчальні досягнення учнів
Якість, %
1-3 бали
4-6 балів
7-9 балів
10-12 балів
Українська мова
27
-
3
17
4
78
Математика
27
-
8
19
-
70
Іноземна мова (англійська)
27
-
6
18
3
78
 
Навчальні досягнення учнів
за результатами ДПА 2016-2017 н.р.
 
Назва предмету
Кількість учнів
Навчальні досягнення учнів
Якість, %
1-3 бали
4-6 балів
7-9 балів
10-12 балів
Українська мова
26
-
6
12
8
77
Математика
26
-
5
12
9
81
Іноземна мова (англійська)
26
-
1
15
10
96
          Моніторинг кількості переможців та призерів міських олімпіад свідчить про стабільність результативності участі команди школи, порівняно з 2016 роком.
Аналізуючи якість підготовки учасників олімпіад міського рівня можна зазначити: недостатній рівень підготовки учасників олімпіад з математики, фізики, географії, астрономії.
В рейтинговій таблиці за 2016-2017 н.р. по місту школа займає 4 місце.
 

Організація навчально-виховного процесу.

Дослідно-експериментальна робота

 
          Пріоритетними формами навчально-виховного процесу у Синельниківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 є демократизація, гуманізація, гуманітаризація, диференціація, профілізація, інтеграція навчання та інформатизація.
          Структура навчального року – семестрова.
          Режим дня – 8.15-16.00 Навчально-виховний процес відбувається в одну зміну. Організовано роботу ГПД для учнів 1-2 класів (0,5 ставки)
          Навчальний процес учнів 1-11 класів було організовано згідно з Типовими навчальним планами загальноосвітніх навчальний закладів.
В 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над ІІ етапом обласного науково-педагогічного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», міського проекту «Формування соціальної компетентності особистості як важлива умова громадянського суспільства», шкільного науково-методичного проекту «Формування життєвих та соціальних компетентностей особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку». Плани роботи усіх науково-методичних структур школи було розроблено з урахуванням обласного науково-методичного проекту, науково-методичної проблеми освітян м. Синельникового, згідно методичних рекомендацій ДОІППО.
Перед вчителями школи були поставлені завдання:
1.      Виконання Концепції профільного навчання в старшій школі, реалізацію обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».
2.      Подальше впровадження та вдосконалення технології моніторингу якості освіти через використання кваліметричного підходу щодо комплексного кількісного оцінювання якості викладання предметів.
3.      Постійний моніторинг ходу та результатів експериментальної діяльності в школі.
4.      Забезпечення координації змісту внутрішкільної методичної роботи відповідно до завдань експериментальної роботи на даному етапі.
5.      Впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій: проблемного та проектного навчання, інтерактивні, ігрові та інформаційно-комунікаційні технології.
6.      Розширення сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій через застосування хмарних технологій у методичній роботі.
7.      Упровадження різних форм дистанційного навчання для учнів та учителів.
8.      Підвищення професійного рівня педагогічної майстерності вчителів шляхом самоосвіти, участі у різного рівня конференціях, семінарах, проектах.
9.      Удосконалення системи аналізу, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду через застосування інформаційних технологій.
10.  Організація роботи з розвитку, пошуку та підтримки творчо обдарованих дітей через впровадження інтерактивних форм роботи.
11.  Здійснення проміжного контролю за рівнем сформованості ключових компетенцій учнів школи.
12.  Здійснення корекції системи виховної роботи в школі.
У 2016-2017 н.р. методична робота здійснювалася за основними організаційними формами: індивідуальною (самоосвіта вчителів, творчі звіти, атестація, наставництво), груповою (шкільні методичні об’єднання, творча лабораторія) та колективними (засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, семінари, методичний та предметні тижні).       
Протягом року відбулися 4 засідання методичної ради, на яких розглянуті такі питання:
1.      Обговорення і погодження плану загальношкільних методичних заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами.
2.      Про організацію роботи школи на ІІ етапі дослідно-експериментальної роботи за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес» на 2016-2017 н.р.
3.      Про організацію роботи з обдарованими дітьми, підготовку до предметних олімпіад та інтелектуальних конкурсів.
4.      Нові підходи до розвитку громадянської активності учнів на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку.
5.      Підвищення професійного рівня педпрацівників через курсову підготовку. Аналіз перспективного плану курсової підготовки.
6.      Роль педагога в розвитку соціальної зрілості учнів в умовах випереджаючої освіти.
7.      Використання інноваційних педагогічних технологій на уроках.
8.      Роль методу проектів у формуванні життєвої компетентності особистості;
9.      Виховання духовних цінностей на уроках суспільно-гуманітарного циклу.
У цьому навчальному році в закладі працювали 4 методичних об’єднань:
1.      ШМО вчителів початкових класів;
2.      ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу;
3.      ШМО вчителів природничо-математичного циклу;
4.      ШМО класних керівників.
У своїй роботі методичні об’єднання керувалися Положенням про методичні об’єднання, в якому визначено основні напрямки діяльності та форми роботи, а також використовували такі форми роботи, як взаємовідвідування уроків, відкриті уроки, огляд методичної літератури, виставки методичних напрацювань, творчі звіти, консультації, моніторинг якості знань учнів. На засіданнях методичних об’єднань протягом року розглядалися питання:
-      Формування соціальної компетентності особистості на уроках суспільно-гуманітарного циклу.
-      Обмін досвідом учителів суспільно-гуманітарних дисциплін щодо роботи на ІІ етапі експериментального дослідження.
-      Організація роботи школи над формуванням життєвої та соціальної компетентності особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку.
-      Формування соціальної компетентності молодших школярів.
-      Соціалізація особистості учнів на уроках природничо-математичних дисциплін шляхом формування ключових життєвих компетентностей.
-      Соціалізація учнів на уроках природничо-математичного циклу шляхом використання ділових ігор.
-      Організація роботи класних керівників для роботи над ІІ етапом дослідно-експериментальної роботи за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес».
-      Залучення учнів школи до соціально-значущої громадсько-активної діяльності на засадах випереджаючої освіти.
-      Проектна діяльність у соціальній сфері – один із факторів підвищення рівня самовідповідальності у питаннях розвитку стійкого стилю життя, загальної споживчої культури особистості.
Проведено психолого-педагогічні семінари:
-      «Вплив педагогічних технологій на становлення соціальної зрілості учнів».
-      «Особливості взаємодії учня та вчителя у процесі соціалізації особистості на засадах випереджаючої освіти».
-      «Педагогічний колектив – компетентна мудрість та молодість».
Діяльність творчої лабораторії «Становлення особистості в сучасному громадянському суспільстві» в 2016-2017 н.р. здійснювалася за планом, затвердженим методичною радою школи.
Вчителі школи займаються видавничою діяльністю.
1.  Видавнича діяльність м/к навчального закладу:

Вид друкованої продукції

Автор

Посада

Назва

Рік видання (2016,2017)

Окремі збірки,

книги,

посібники

Публікації

(в якому виданні)

 

 

 

 

 

 

 

Збірник

матеріалів VIІІ

Міжнародного

фестивалю

педагогічних

інновацій

Стороженко М.Р.

 

 

Кучеренко Т.М.

Заступник директора з НВР

 

вчитель

«Міжшкільний факультатив з біології»

2016

 

Нива знань

Писарєва Л.П.

вчитель

«Гра як засіб соціалізації учнів на уроках англійської мови»

2016

 
 
2.    Участь педпрацівників, керівників навчального закладу у конференціях спрямованих на підвищення науково-методичного рівня за 2016-2017 н.р.
 
Назва конференції
ПІБ учасника
Дата
Форма
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»
Стороженко М.Р.
17 листопада
 
 
Заочна
 
 
 
Волошина В.І.
Єрмоленко М.Г.
Ковальова С.Г.
Писарєва Л.П.
Всеукраїнська наукова конференція «Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства»
Кучеренко Т.М.
20-21 квітня
Заочна
Стороженко М.Р.
 
Протягом навчального року педагогічний колектив школи презентував досвід роботи навчального закладу на:
-      Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті -2016» і став Лауреатом конкурсу І ступеня в номінації
«Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення для впровадження в освітню практику»;
-      Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -2017».
З метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників у березні пройшов тиждень педагогічної творчості вчителів, що атестуються.
Наведені результати свідчать про творчий підхід педагогічного колективу на ІІ етапі обласного науково-педагогічного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», проте залишається ще велике поле діяльності для педагогічного колективу.
Удосконаленню рівня професійної майстерності вчителів, виявлення утруднень при викладанні, прогалин у роботі сприяє також ґрунтовне вивчення стану викладання того чи іншого предмету. У 2016-2017 н.р. було вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики, історії України, образотворчого і музичного мистецтва, природознавства. Результати вивчення розглянуті на засіданнях нарад при директорі.
На базі закладу працює Школа молодого вчителя (керівник Ковальова С.Г.), в межах якої досвідчені вчителі надають індивідуальну допомогу молодим учителям з питань вдосконалення навчально-виховного процесу, проведення уроків та позакласних заходів. Формування інформаційної культури спілкування педагогів здійснюється через віртуальні методичні об’єднання вчителів початкових класів та природничо-математичних дисциплін. Педагоги поширюють перспективний педагогічний досвід через участь у міських семінарах, конкурсах, міжнародних форумах «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасна освіта України».
У 2016-2017 н.р. успішно пройшла атестація педагогічних працівників, що має на меті стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення відповідальності вчителів за результати своєї роботи, забезпечення їх соціального статусу. У цьому навчальному році атестацію проходили 4 педагогічних працівника. У ході атестації атестаційна комісія провела копітку аналітичну роботу, здійснила моніторингові дослідження, забезпечила психологічний супровід. За результатами атестації учитель початкових класів Ковальова С.Г. відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист», учитель іноземної мови Писарєва Л.П. відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», вчитель історії Єрмоленко М.Г., хімії, вихователь ГПД КушерецьА.Р. підвищили свою кваліфікаційну категорію.
Якісний склад педагогічного колективу за результатами атестації у 2017 році виглядає так:
Усього: 23 учителя.
Без категорії – 1.
Спеціалісти – 3 учителя.
ІІ кваліфікаційна категорія – 2 учителя.
І кваліфікаційна категорія – 6 учителів.
Вища кваліфікаційна категорія – 11 учителів.
«Старший учитель» – 1 учитель.
«Учитель-методист» – 5 учителів.
Педагогічні працівники закладу активно підвищують фаховий рівень за програмами з використанням сучасних інформаційних технологій: «Intel» (Єрмоленко М.Г., Рубан О.І.), «Соціальні сервіси Веб 2,0 у навчально-виховному процесі» (Кошеленко О.С., Гаврилова Т.О.) на базі шкільних регіональних центрів. Крім цього, 11 учителів підвищили свій професійний рівень та педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО (Стороженко М.Р., Бондаренко С.В., Єрмоленко М.Г., Качалов В.І., Волошина В.І., Писарєва Л.П., Ковальова С.Г., Біленко І.В., Полянський О.В., Григор’єва Н.В., Кушерець А.Р). Забезпечується підвищення кваліфікації педагогів і в напрямку виховної роботи через участь у курсах-тренінгах для класних керівників «Я – моє здоров’я, моє життя» (2016) (Єрмоленко М.Г.) тощо.
Учні школи щорічно є учасниками міських олімпіад з 18 предметів. На підставі висновків оргкомітету і журі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів було визначено 22 учня, які стали переможцями та призерами у міському етапі олімпіад. Найрезультативнішими були виступи учнів з біології, екології (вчитель Кучеренко Т.М.), правознавства (вчитель Єрмоленко М.Г.), економіки (вчитель Бурдаста Л.О.), іноземної мови (вчитель Писарєва Л.П., Кошеленко О.С.).
Цього року кращі результати дала робота з обдарованими дітьми з біології, правознавства, української мови та літератури. Учениця 9 класу, Никоненко Кароліна, посіла ІІ місце, 11 класу, Єфімчук Альона, ІІІ місце в ІІI етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад з правознавства, біології. Кононенко Аліна - І місце в обласному етапі конкурсу ім. Т.Г.Шевченко, учениця 10 класу Верченко Діана – ІІ місце в обласних конкурсних змаганнях юних натуралістів «Знаю, вмію, дію - 2017» в секції «Екологія і природокористування», учень 11 класу Михальчук Богдан увійшов у 10 кращих області Міжнародного конкурсу «Україна – Польща - разом».
Відкрити чарівну квітку обдарованості школяра надали змогу предметні та творчі конкурси, в яких учні брали участь та неодноразово ставали переможцями:
-      інтерактивні конкурси «Бобер», «Колосок».
В червні 2017 року премією міського голови було нагороджено учнів школи, які посіли призові місця в міських та обласних конкурсах: Кононенко Аліна, Єфімчук Альона, Никоненко Кароліна.
Результативною в 2016-2017 навчальному році була робота щодо залучення учнів нашого закладу до науково-дослідницької діяльності. З метою виявлення і підтримки обдарованих дітей, залучення інтелектуальної, творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати й відстоювати власну думку в школі було організовано роботу відділення МАН, зокрема у цьому навчальному році діяли секції: медицини, математики.
Протягом першого семестру 2016-2017 навчального року було визначено основні напрямки науково-дослідницької діяльності учнів, опрацьовано Положення про МАН, здійснено підбір тематики науково-дослідницьких робіт, заслуховувались початкові звіти членів МАН з теми науково-дослідницької роботи, проведено шкільний етап конкурсу-захисту робіт.
Учнями школи під керівництвом учителів було підготовлено 7 робіт, 2 із яких стали призерами І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. А саме:
-      Балабанов Дмитро (математика) – І місце (керівник – Стороженко М.Р.);
-      Плахота Денис (медицина) – І місце ( керівник – Кучеренко Т.М.).
Журі було відмічено високий рівень захисту науково-дослідницьких робіт, достатній рівень виконання контрольних робіт учнів наукового товариства школи у секціях медицина, математика (вчитель Кучеренко Т.М., Стороженко М.Р.).
Розробці навчального плану передувала система заходів з боку адміністрації і педагогічного колективу школи, спрямована на визначення пріоритетних напрямків у загальноосвітній підготовці учнів, котра включала в себе:
1.    Роботу з учнями:
-      бесіди про професійні наміри учнів і можливості їх реалізації при навчанні в школі;
-      навчання учнів навичкам самоаналізу і самооцінці за вибором рівня змісту, форм і методів навчання;
-      діагностику профільного самовизначення учнів 9 класу.
2.              Роботу з батьками:
-      роз’яснювальні бесіди щодо законодавства України про мову, освіту, знайомство з навчальними планами як складовою частиною освітянської програми навчального закладу;
-      вивчення освітньої мети, визначеної батьками для своїх дітей, та шляхів її реалізації;
-      зустрічі з представниками вузів.
3.              Роботу з педагогічними кадрами:
-      вивчення затверджених МОН України програм, які забезпечують широту запрограмованих послуг;
-      визначення груп предметів, які можна включити до навчального плану, беручи до уваги рівень підготовки кадрів та методичного забезпечення;
-      коригування програм, затверджених Міністерством освіти і науки України щодо забезпечення оптимізації навчання.
4.  Простеження професійного самовизначення випускників з метою аналізу рекомендацій, наданих їм під час навчання в школі.
Навчальний план школи скоригований для профільного вивчення предметів природничого напрямку. Логіка його побудови відбиває основні завдання й цілі, які стоять перед сучасною школою: забезпечення умов для морального, інтелектуального, фізичного та художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріативної, так і варіативної складової навчального плану. Інваріантна частина навчального плану виконується на 100%. У зв’язку із обмеженим фінансуванням загальноосвітніх шкіл варіативна частина навчального плану - на 49 %.
Години варіативної складової у 1-4 класах використано на індивідуальні консультації з математики, української мови, курсів за вибором «Уроки для сталого розвитку. Школа друзів планети» в 1 класі, «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» в 3 класі.
З метою впровадження експерименту, допрофільної освіти, рівневого викладання навчального матеріалу запроваджено курси за вибором: «Споживча етика» у 5,6 класах, «Вчимося бути громадянами» в 7 класі , «Екологія (аутекологія) рослин» у 8 класі, «Основи психофізіологічних знань і вибір профілю навчання» у 9 класі, «Уроки для сталого розвитку» в 8, 9 класах.
У старшій школі створені класи біотехнологічного профілю. Години варіативної складової використано на вивчення курсів за вибором «Фізіологія людини» у 10 класі, «Розв’язування задач з генетики» в 11 класі.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».
Наведені результати свідчать про творчий підхід педагогічного колективу до впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, проте залишають велике поле діяльності для педагогічного колективу щодо формування життєвих та соціальних компетентностей особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку компетентності особистості.
 

Виховна робота

 
Реалізація завдань виховної роботи у 2016-2017 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:
-      години спілкування (години класного керівника);
-      технологія колективного творчого виховання;
-      проектна технологія;
-      технологія саморозвитку.
Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У школі діє методичне об'єднання класних керівників, яке очолює заступник директора з виховної роботи Бондаренко С.В.
З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Соціальний педагог, педагог-організатор, класні керівники брали участь в міських та обласних заходах з питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно з соціальним педагогом Корецькою С.Д., проводячи діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів.
Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2016-2017 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.
Працюючи над реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання та виконуючи наказ відділу освіти «Про впровадження Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» в школі були сплановані та проведені наступні заходи у 2016-2017 н. р.:
1.          Вивчити та співати гімн України на урочистих лінійках та заходах.
2.          Робота волонтерського загону «Данко», керівник Трушенко В.П.
3.          В 1-11 класах проведено Перший урок з теми «Україна – єдина країна».
4.          Проведено зустрічі з учасниками АТО для учнів 5-11 класів.
5.          До дитячої організації «Джерело» прийняті активні учні школи.
6.          У вересні-жовтні 2016 р. привітали з Днем міста та Днем вчителя ветеранів війни та вчителів-ветеранів.
7.          З 10 по 13 жовтня 2016 р. в школі було відзначено День захисника України (учні 9-11 класів приймали участь у шкільному спортивно-патріотичному конкурсі та конкурсі дитячого малюнку «Захисники України»).
8.          Учні, вчителі та батьки школи провели благодійний ярмарок та стали учасниками акції «Подаруй надію» по збору коштів для дітей хворих на рак, зібрані кошти були передані батькам у сумі 1170 грн.
9.          Прийняли участь у Всеукраїнському диктанті до Дня української мови.
10.      Проведено години спілкування, присвячені вшануванню пам'яті загиблих учасників Революції Гідності, загальношкільні лінійки: пам'яті жертв Голодомору; до Дня Соборності; до Дня Гідності й Свободи; пам'яті Небесної сотні.
11.      Прийняли участь в благодійно-патріотичних акціях «Подарунок для героїв АТО».
12.      Прийняли участь у міському конкурсі «Українцем бути модно!»
В рамках художньо-естетичного виховання та творчого розвитку особистості в школі проводяться традиційні загальношкільні свята: «Перший дзвоник», «День вчителя», «День дублера» «Привітання святого Миколая», «Новорічні свята», «День Св. Валентина», свято 8 Березня, «Останній дзвоник», де учні: Кравчик Ірина, Рубчева Альона, Латай Владислав, Михальчук Богдан є – прикрасою свят.
У міському конкурсі «Мелодія двох сердець» Крижний Владислав і Варіна Анна вибороли почесне II місце і титул «Найромантичнішої пари», у міському конкурсі дитячої творчості «Моє Придніпров'я» був відзначений номер шкільного          гуртка «Калейдоскоп».
Також учні школи активно приймають участь в різноманітних конкурсах фотографій, малюнків, вишивок, творів та есе: «Щаслива мить», «Мій Шевченко – мій світ!», «Моя Україна», «Вода – джерело життя», «За нашу свободу».
В школі працюють гуртки: «Калейдоскоп», керівник Ковальова С.Г., який постійно бере участь у конкурсах юних талантів та «Веселі нотки», керівник Григор'єва Н.В.
В рамках краєзнавчо-екскурсійної роботи протягом І та II семестрів проведено ряд екскурсій до міст Дніпро, Запоріжжя, Київ, Одеса, селища Галушківка, заповідника Асканія-Нова.
Робота з превентивного виховання у школі здійснювалася у таких напрямках:
1.      У вересні було проведено вивчення психодіагностичного стану учнів та розроблено план роботи з ними. До роботи з цією категорією учнів були залучені класні керівники, соціальний педагог, батьки, адміністрація.
2.      Уточнено списки дітей мікрорайону, дітей соціальних категорій, дітей, що належать до «групи ризику» (до 15.09.2016 р.) Була спланована індивідуальна робота з учнями та їх батьками.
3.      Складено соціальні паспорти класів, школи.
4.      На батьківських зборах порушувалися питання правового виховання учнів з бездоглядності. Проведено бесіди з батьками про заборону перебування дітей на вулиці у пізній час та насилля в родинах (акція «16 днів проти насилля»).
5.      Включено до плану виховної роботи бесіди з учнями про шкідливий вплив алкоголю, паління, наркотиків на організм підлітків, проводилися години спілкування з правової тематики (протягом року).
6.      Уточнено дані про зайнятість підлітків, що стоять на внутрішкільному контролі у позаурочний час, сприяли залученню їх до роботи у гуртках, секціях, що працюють у школі або за місцем проживання. Забезпечувалося змістовне дозвілля та зайнятість неповнолітніх також під час канікул.
7.      Посилено контроль за відвідуванням учнями школи: класні керівники своєчасно інформували адміністрацію школи про випадки пропусків уроків (місячник Всеобуч).
8.      Згідно з річним планом роботи школи були проведені тижні формування здорового способу життя та правового виховання.
9.      Скоординовано план спільних заходів з кримінальною міліцією, службою у справах сім'ї та молоді, службою у справах неповнолітніх.
10.  Проаналізовано питання працевлаштування випускників 9 та 11 класів.
11.  Учні переглядали відеофільми з метою пропаганди здорового способу життя та запобігання протиправної поведінки.
12.  Забезпечено наявність у шкільній бібліотеці постійно діючих стендів літератури з тематики профілактики шкідливих звичок.
Протягом року проводилися заходи з формування здорового способу життя:
1.      Олімпійський тиждень та олімпійський урок. Відкриття малої шкільної олімпіади.
2.      Дні здоров'я.
3.      Участь у міських спортивних змаганнях з чотириборства, баскетболу, футболу, шахів, а також у військово-патріотичній грі «Джура-Сокіл» (VI місце). Приймали участь в конкурсі агітбригад «Молодь обирає здоров'я» (III місце).
4.      Проводилися бесіди з профілактики СНІДу, тютюнопаління, алкоголізму. Взяли участь у міському заході до Дня пам'яті тих, хто загинув від СНІДу.
5.      Постійно оновлювався інформаційний матеріал в класних куточках здоров'я, куточках безпеки та наркопосту, вивішувалися бюлетені з профілактики грипу, ОРВІ, дифтерії, гепатиту.
6.      Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видавався наказ по школі.
7.      Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування протягом перебування у школі. У цьому навчальному році було організовано безкоштовне харчування для дітей пільгових категорій та учнів 1 класу, учні 2-11 харчувалися за рахунок батьків.
Активно велась виховна робота в рамках експерименту. Був впроваджений загальношкільний проект «Від чистої душі до чистої планети».
Учні школи підготували і захистили дослідницькі проекти «Джерела радості» (1-4 класи), «Коли сміття стає потрібним» (5 клас), «Ми – господарі школи» (7-8 класи), «Мій вибір – моє життя» (9-11 класи), «Рідний край любити – у фото прославляти» (6 клас)».
Проблеми щодо зміцнення здоров'я розглядалися на:
-        конференції – «Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування» (8-11 класи);
-        засіданні круглого столу в рамках акції «16 днів без насильства», де обговорювали тему: «Не жити на «автопілоті», «Торгівля людьми», «Життєві цінності – лайф-навігатор молоді 21 століття»;
-        диспуті «Цигарка – ворог, зброя проти неї – твоя воля»;
-        тренінговому занятті з учнями соціальних категорій «Хай планета наша чиста розцвітає людям на добро».
Екологічна комісія парламенту школи активний учасник:
-        акцій, конкурсів Всеукраїнської екологічної Ліги – «Збережи ялинку», «Прибери планету», «Наша допомога птахам», «Збережи першоцвіти», «Джміль та бджілка», «Молодь за стале економічне майбутнє» (в рамках фонду розвитку водоочисних технологій), Всеукраїнської толоки;
-        шкільних конкурсів: «Екологічна казка», «Осінній вернісаж», коміксів на екологічну тематику;
-        виставки екологічних поробок з побутових відходів «Еко ручки».
Плідно працює шкільна «Екологічна варта». Спільна праця учнівського колективу та жителів міста забезпечує виховання екологічної свідомості, бажання зробити так, щоб здорове довкілля стало не тільки потребою для кожного мешканця, а й мірилом її освіченості та культури.
Самореалізацією творчого потенціалу, засобом розвитку мислення, визначенням навчального й соціального статусу особистості є волонтерська діяльність: «Що маємо – не дбаємо, а втративши плачемо».
Традиційними стали тижні «Енергозбереження» в рамках яких проведено:
-        диспут «Шляхи збереження енергоносіїв»;
-        ділова гра «Громадська приймальня»;
-        виховні години «Виховуємо бережливість, заощаджуємо енергію, цінуємо кожний кіловат», «Роль енергетики в нашому житті»;
-        огляд-конкурси малюнків, газет, плакатів «Енергозбереження. Що я для цього роблю»;
-        анкетування учнів «Можливі шляхи економії електроенергії вдома».
Згідно плану роботи МО класних керівників проведено методичний діалог «Інновації в системі виховної роботи за моделлю школи випереджаючої освіти для сталого розвитку».
Протягом II етапу з метою реалізації основних компонентів освіти для сталого розвитку проведені наступні виховні заходи:
Екологічна компонента:
-        Фестиваль фотознімків «Себе я бачу в дзеркалі природи»;
-        Екологічні квести «Буду я природі другом»;
-        Свято Стрітення «Ой, весна, весна днем красна»;
-        Фестиваль екологічних ігор;
-        Акція «Батарейко, здавайся!» (збір та утилізація відпрацьованих батарейок у пункті прийому супермаркета «АТБ»);
-        Акція «Сміття має свій будинок!» (впорядкування стихійних звалищ на території школи та пропаганда серед жителів міста бути взаємоввічливими);
-        День туриста (квест-гра «Туристична смуга» та сніданок туриста);
-        Акція «Стань частиною екологічного пазлу», коли кожен бажаючий міг оформити власний пазл у картині світу, закріпивши його власними добрими ділами;
-        Традиційний збір макулатури «Макулатуринг-2017»;
-        Конкурси малюнків на асфальті «Збережи планету»;
-        Екомарш до Дня Землі «Збережи планету!»;
-        Конкурс коміксів «Посміхнись. Задумайся!».
День здоров'я цього року традиційно розпочався музичною зарядкою для всіх, а потім презентацією «Моделей здоров'я». Пропаганда здорового способу життя та широке впровадження її у соціальну сферу міста дало можливість учням школи взяти участь у міському марафоні-кросі.
Члени рою «Козацький гарт» (Всеукраїнська військово-патріотична гра «Сокіл (Джура)) провели цього року осінній та весняний вишкіл, де опанували ази військової підготовки.
Традиційно пройшов шкільний етап огляду екобригад «Українські ландшафти, бережи їх і дбай. І нащадкам красу цю земну передай!». Команда школи «Екосмайли» у міському огляді посіла 4 місце.
Соціальна компонента:
-        Благодійні ярмарки «З теплом у серці», «Сильні духом»;
-        Школа молодих лідерів «Я-лідер і за мною майбутнє»;
-        Благодійні та доброчинні акції «Ветеран живе поруч», «Доброго ранку, ветеране!»;
-        Допомога онкохворим дітям «Об'єднаймось заради життя!»;
-        Акція «Дерево-душа солдата» стала відлунням одноіменної Всеукраїнської акції (впорядкування території та висадка дерев на Алеї Здоров'я міста);
-        Конкурс відеороликів «Екокордони життя»;
-        Зустріч поколінь «Полум'я пам'яті»;
-        Тиждень права;
-        Тиждень сталого розвитку;
-        Декада добра «Твори добро»;
-        Танцювальний флешмоб «Янгол миру» та до Дня боротьби зі СНІДом;
-        Тиждень козацтва «Козацькому роду нема переводу»;
-        День вишиванки;
-        Тріада «Соборна мати, Україна – одна на всіх як оберіг»;
-        Фестиваль української патріотичної пісні.
Із 8-го по 12 квітня 2017 року проходив Тиждень сталого розвитку: «День води», «День душі», «День збереження енергії», «День здоров'я», «День Землі». Традиційно зранку передувало урочисте відкриття на свіжому повітрі ґанку школи, де йшлося про заходи та цікавинки тижня.
«День води» знаменувався дегустацією та знайомством з мінеральними водами: «Миргородською», «Моршинською», «Бон Аквою». На перервах діти переглянули інсценівку «Крапелька», мультфільми «Подорож крапельки», «Таємниці води», взяли участь в інтерактивній грі «Вода – не вода».
«День душі» – відзначився інтерактивними мініатюрами «Рух – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі...», «І речі мають душу», «Душа: до неї важко доторкнутися...», «Розсміши Несміяну».
День збереження енергії цікавий з рухливими іграми «Вивільни власну енергію», Аукціоном освітлювальних приладів, флеш-мобом учнів «Молодь робить свій вибір» та Правилами збереження енергії, складеними самими учнями.
На користь учням пройшов і четвертий день – День здоров'я пройшов ввібрав у себе: фізкультхвилинки, колективну творчу справу – колаж «Здоровий спосіб життя», майстер-клас «Карвінг – фруктова фантазія».
День Землі запам'ятався рухливими іграми «Танцюй навколо Землі», «Туристичні жердини», «Стрічкоманія»; виставками-експозиціями «Речам – друге життя», «Багатства Землі», «Емблема Землі».
Протягом тижня діти збагатилися додатковими знаннями про себе і світ, навчилися жити в ньому правильно, гармонійно співіснувати з природою. Залишилося море емоцій та вражень, яке перевтілилося у комікси на екологічну тему «Посміхнись. Задумайся!».
Багатогранна еколого-просвітницька діяльність прослідковується в роботі редакційної служби, (щомісячно в періодичній шкільній газеті «Джерельце» висвітлюється життя дитячої організації «Джерело» з її досягненнями та проблемами).
«Заряджаймо здоров'ям усіх довкола», з’ясовували, чи можливо щасливо жити, постійно хворіючи, та як зберегти своє здоров'я ( 1 -4 кл).
«Коли сміття стає потрібним», дійшли висновків, що людям не потрібні баки для вивозу сміття, а потрібні фірми та підприємства для утилізації та переробки його(5-6 кл).
«Ми – господарі школи» про всі «за» і «проти» економного використання електроенергії та води, збереження теплоресурсів (7-8 кл).
«Мій вибір – моє життя», для учнів 9-11 класів, робота з профорієнтації.
«Стежками рідного краю», про подорожі учнів нашої школи містами України (1-11 кл).
«Рідний край кохати – в поезії прославляти», про поетів рідного краю (5-11 кл).
«Ми – Українці», довели, що українцями бути модно! (7-9 кл).
Дитячою організацією «Джерело» проводилися акції:
«Збережи первоцвіт!», «Дерево – душа солдата», «Птахам допомагаємо, бо добре серце маємо» (виготовлення годівничок та шпаківень);
«Подаруй доброту» (дітям-переселенцям, дітям Донецької та Луганської областей, подаруй посуд для їдальні);
«Чисте місто – чиста Земля», «Чисте подвір'я» (прибирання міста, школи та прилеглих територій);
Флешмоби до Дня Землі, до Дня здоров'я, до Дня вишиванки, до Дня Соборності України;
Агітбригади «За здоровий спосіб життя» (ІІІ місце);
«ЕКОСМАЙЛИ» (ІV місце) за темою «Українські ландшафти, бережи їх і дбай. І нащадкам красу цю земну передай!», екологічні марафони, які були спрямовані на збереження природних ресурсів, раціональне використання відходів (зустрічали Новий рік з екоялинками з уживаних матеріалів), збір макулатури та використаних батарейок.
Дитяча організація «Джерело» посіла почесне І місце.
Система виховної роботи реалізується за виховним планом, де вже багато років існує програма «Вибори Президента» учнівського самоврядування.
Цього року плідно працювала на цій посаді учениця 10 класу Рубчева Альона.
Проводилися різноманітні виховні заходи та години спілкування: «Пізнання себе – основа розвитку життєвих компетентностей», «Навчання, то лише твоя особиста справа?», «Гендерна рівність», «Добро і милосердя єднають серця», «Роль води в житті людини»; «Дзвони Чорнобиля», «Промені духовності».
В рамках профорієнтаційної роботи відбулися круглі столи «Професії батьків», «Мрію бути...», «Я обираю...», sкіре-зустріч з представниками Дніпропетровського ПТУ №6, та представниками вузів, коледжів, виїзди випускників на Дні відкритих дверей.
Цикл зустрічей «Видатні люди Синельниківщини».
Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню екскурсії до Синельниківського профліцею, позакласні виховні заходи. В школі створений куточок профорієнтації, де постійно поновлюються матеріали та встановлено термінал від служби зайнятості, який допомагає учням у виборі професії.
З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу в 2016-2017 навчальному році було вирішено продовжувати працювати в єдиних планах з виховної роботи для класних керівників.
Методоб'єднання класних керівників, постійно відточуючи свою роботу, сприяє професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулює творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи, формування гуманістичних цінностей у системі виховної роботи. Всі виховні заходи проводилися згідно плану виховної роботи закладу. Матеріали проведених заходів висвітлювалися на шкільному сайті та у шкільній газеті «Джерельце».
Велика увага приділялася чергуванню учнів та вчителів по школі, згідно положення про чергування, з метою запобігання дитячого травматизму на перервах і під час навчально-виховного процесу. В цьому навчальному році у нас був 1 випадок травматизму під час перерви (Мікрух Єгор, учень 4 класу).
 
 

Забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів

 
Робота соціальної служби школи представлена соціальним педагогом Корецькою С.Д., яка здійснювала свою роботу у 2016-2017 н.р. відповідно статей 21, 22, 57 Закону України «Про освіту», нормативно-правової бази по охороні дитинства, Наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р.
Протягом вересня 2016 року здійснювалося вивчення контингенту учнів школи для складання соціального паспорту школи та зайнятості школярів у гуртковій роботі школи, позашкільних навчальних закладах міста й області. Проводилась діагностика та систематизація відомостей про учнів школи.
За результатами проведеної роботи станом на 18.05.17 у закладі виявлено діти соціальних категорій:
Діти під опікою – 9 учнів
Діти-інваліди – 3 учні
Діти з багатодітних сімей – 17 учень
Діти з малозабезпечених сімей – 10 учнів
Діти учасників бойових дій в зоні АТО – 6 учнів
Діти з сімей СЖО – 1 учень
Діти схильні до правопорушень та злочинів – 3 учня
Діти з неблагонадійних сімей – 3 учня
За звітний період складено 16 актів житлово-побутових умов на учнів категорії діти-сироти, діти з сімей СЖО, діти схильні до правопорушень.
Під час відвідування вдома та обстеження умов проживання дітей під опікою виявлено, що умови проживання задовільні, учні забезпечені необхідним шкільними предметами, комп’ютерами, учнівськими столами. Опікуни приділяють увагу вихованню та розвитку своїх підопічних.
Протягом звітного періоду проводились консультації з дітьми даної категорії з питань соціального захисту. Результатом є взаємозв’язок сім’ї та школи. Діти під опікою отримали шкільну та спортивну форми, подарунки на новорічних та Різдвяних святах. Проводились консультації з питання оздоровлення. Організовано соціальний супровід, співпраця з ССД  по питанню соціального супроводу цих сімей.
З учнем з сім’ї СЖО проводились консультації, корекційна робота, надавалась матеріальна допомога, дитина залучена до волонтерського загону Центру дитячої творчості. З матір’ю учня, у більшості випадків, спілкування велося у телефонному режимі.
Проводилась робота з дітьми, у яких батьки були учасники бойових дій в зоні АТО, а саме: спостереження за учнями, бесіда з метою виявлення комфортності перебування в класі, підтримка дітей. Учні охоплені увагою, позитивно спілкується з однокласниками.
Робота з дітьми-інвалідами будувалась з метою, щоб дитина не відчувала обмеження у своїх можливостях. З дітьми-інвалідами, батьками проводились консультації з питань охорони дитинства та налагоджено взаємозв’язок сім’ї та школи.
Соціально-психологічні дослідження, психодіагностика проводилася з учнями, їх батьками  та з педпрацівниками.
Учні 1-11 класів, педагоги були продіагностовані за такими методиками, анкетами, тестами зокрема:
1.              Тестування «Адаптація»: – 1 клас, 5 клас, «Приналежність до класу», «Твої цінності, твої пріоритети» - 10 клас.
2.              Тестування «Мета мого навчання» - 2 клас
3.              Анкетування «Класний керівник очима учнів» - 5,6, 10 класи
За результатами соціально-психологічних досліджень, психодіагностики виявляли учнів, що потребують особливої уваги. З ними проводилися індивідуальні консультації, які будувалися на виявленні первинної проблеми, обговоренні результатів тестування, надання рекомендацій учням та батькам, порад, виробленні подальшої системи дій з виниклої ситуації.
Класним керівникам, заступникам директора, батькам надавалися результати діагностування учнів із соціально-психологічних питань. Також індивідуальна діагностика проводилася за запитом самих учнів, вчителів.
Соціально-перетворювані функції здійснювалися шляхом доповідей на педрадах за темами «Захист дітей соціальних категорій», «Соціально-відповідальна поведінка учнів» та індивідуальних консультацій класних керівників.
Оперативно-просвітницька інформація соціально-психологічної служби постійно висвітлювалася на спеціальному стенді, а саме: проблем молодіжної субкультури, гендерної культури, прав та обов’язків учнів, порад батькам, вчителям з роботи з дітьми соціальних категорій, учнями групи ризику.
Виступи на батьківському всеобучі спрямовані на підвищення соціальних, педагогічних та психологічних знань батьків  (1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 класи):
«Адаптація дитини», «Обізнаність інтересів своєї дитини», «Проблеми виховання підлітка», «Я батько випускника школи».
Під час батьківського всеобучу розглядалися питання формування гуманних почуттів у дітей різних вікових груп, метою яких було навчити батьків бачити переваги демократичного стилю батьківства і застосовувати його; сформувати підтримуючу спільноту однодумців у якій батьки та вчителі зможуть покращити батьківські навички; зрозуміти значущість свого впливу на дітей та здатність підготувати їх до життя; виховувати вольові риси особистості без руйнівного впливу на неї.
Для учнів були проведені просвітницькі заходи: профорієнтаційне анкетування по обранню профілю навчання – 9 клас, професійне визначення - 11 клас.
Було налагоджено зв’язок з центром зайнятості м.Синельникового. Представником центру надані демонстраційні матеріали: ролики «Ким я буду в майбутньому»
Профілактична робота, метою яких було формування відповідального, свідомого ставлення учнів до свого здоров’я,  своїх дій та вчинків, здійснювалася за наступними формами проведення та темами заходів: «Свідоме навчання» - 8, 10 класи, «Дружба в нашому класі» - 6 клас, «Подорож в країну ввічливості» - 2 клас, «Культура особистості» - 7 клас, «Самовиховання – створення себе» - 5 клас, «Я готуюсь стати п’ятикласником» - 4 клас, «Я – моє здоров’я, я – моє життя» - 3 клас.
Корекційно-розвивальна робота проводилась з учнями «групи ризику». Проведено 3 заняття: Арт-тренінг «Повір у себе» під час семінару соціальних педагогів і практичних психологів міста; «Складові здоров’я», «Я не такий, як всі і всі ми різні».
Дітей було залучено до волонтерського загону Центру дитячої творчості, де вони взяли участь в акціях «Прикрашаємо місто», «Подаруй дерево Планеті».
Роботу з учнями буде продовжено на літньому майданчику.
Консультативні функції проводилися з учнями, батьками, вчителями за запитом.
Індивідуальні консультації з учнями  проводилися за темами стосунків між учнями, батьками, друзями, між хлопцем та дівчиною, професійне самовизначення.  
Групові консультації з учнями проходили з питань, які цікавили підростаюче покоління: «Стосунки з однокласниками», «Як порозумітися з батьками», «Чому я заслуговую повагу?», «Я шаную і поважаю своїх батьків», «Складання іспитів – це просто!», «Найпопулярніші оздоровчі системи», «Ні – кажу шкідливим звичкам».
Захисні функції здійснювалися у співпраці з органами виконавчої влади та громадського самоврядування:
1.       Відділом освіти Синельниківської міської ради;
2.       Відділом у справах дітей;
3.       Синельниківським МВ ГУМВС у Дніпропетровській області.
У квітні 2017 р. складено списки дітей пільгових категорій на оздоровлення для подальшого пропорційного розподілу путівок, на оздоровлення дітей під опікою та дітей учасників бойових дій в зоні АТО у літній період.
В рамках психологічного тижня (21-28.04) проведено психолого-педагогічний семінар «Педагогічний колектив – єдність несхожих».
Згідно плану тижня батьки взяли участь в акції «Дерево для батьків: «Добрі поради дітям», оформлено паркан-побажань «Для тих, хто ще не ми! – 11 клас, молодша школа (3,4 класи) приймала участь в акції «Квіти подяки своїм батькам», проведено відеолекторій «Цінності людей» (на прикладі видатних людей) – 6, 7 класи, проведена Skype-зустріч з ПТУ №6 м. Дніпро разом з представником Центру зайнятості – 9 клас.
Тематика звернень до фахівців психологічної служби протягом навчального року
з/п
Тематика звернень
 
 
Кількість звернень до соціального педагога
 
 
З боку батьків
 
 
1
Стосунки дитини з однолітками
8
 
2
Готовність дітей до навчання та труднощі у навчанні
3
 
3
Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини
10
 
4
Допомога дітям на сім’ям у складних життєвих обставинах
2
 
5
Адаптація дитини до нового колективу
20
 
6
Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування навичок здорового способу життя
11
 
7
Інше, а саме: професійне визначення
3
 
 
З боку педагогів
 
 
1
Асоціальні прояви у поведінці учнів
4
 
2
Готовність дітей до навчання та труднощі у навчанні
4
 
3
Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини
3
 
4
Допомога дітям на сім’ям у складних життєвих обставинах
2
 
5
Психологічний клімат педагогічного колективу
3
 
6
Інше, а саме:
-
 
 
З боку дітей
 
 
1
Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій
31
 
2
Професійне самовизначення
38
 
3
Стосунки з однолітками
7
 
4
Допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях
3
 
5
Інше, а саме:
-
 
 
З боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо)
 
 
1
Допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях
-
 
2
Професійне самовизначення
1
 
3
Самовдосконалення, розвиток здібностей та компетенцій учнів
-
 
4
Інше, а саме:
-
 
 
 

Зміцнення та збереження життя та здоров’я учнів

 
Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.
На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.
На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Усі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, і медичних працівників, а вчителю «Основ здоров'я» Псарьову О.Д. необхідно приділити цим питанням першочергову увагу.
У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОН України від 01.06.05 р. №329. Упродовж 2016/2017 навчального року для учнів школи було організовано гаряче харчування. Учні 1-4-х класів та учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.
На початку навчального року адміністрація  ЗОШ № 4 координувала роботу медичного  працівника  і класних керівників щодо заповнення Листків здоров’я, відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти), дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками школи.
Протягом навчального року проводились поглиблені профілактичні медичні огляди учнів. За результатами поглиблених профілактичних медичних оглядів було проведено моніторингове дослідження щодо виявлених патології, а саме:
 
 
 
В тому числі:
 
Всього
виявлено патології
% від
оглянутих
Вперше
виявлена  патологія
% від
виявленої
патології
Хронічна патологія
% від
виявленої патології
Хвороби органів дихання
8
1
-
-
8
100
Хвороби   серця та кровообігу
172
29
15
9
10
6
Хвороби органів травлення
71
12
1
1
28
39
Хвороби ендокринної системи
39
6
5
13
2
5
Хвороби сечовивідної системи
44
7
3
7
13
30
Хвороби органів зору
137
23
17
12
5
4
Хвороби ЛОР органів
77
13
7
9
48
62
Хвороби нервової системи
59
10
5
9
-
-
Хвороби  кістково-м’язової системи
33
5
-
-
5
15
Хірургічна патологія
14
2
-
-
7
50
Гінекологічна патологія
-
-
-
-
-
-
Стоматологічна патологія
-
-
-
-
-
-
 
Відповідно до нормативно-правових документів України  ЗОШ № 4 протягом 2016\2017  навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів і працівників школи.
У школі наявний медичний кабінет, який згідно із Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 розміщений на першому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам Додатку № 5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 90%.
Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів, є кольорове і цифрове маркування, мірна лінійка.            У листах здоров’я є позначки про тип меблів для кожної дитини. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень здебільше відповідає санітарним нормам, оскільки не скрізь наявні енергозберігаючі лампи.
Протягом 2016/2017 навчального року адміністрацією школи, медичним працівником,  учителями здійснювався медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у закладі.
 

Упровадження сучасних

інформаційно-комунікаційних технологій

         
Пріоритетним напрямом діяльності навчального закладу протягом навчального року було упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. У школі проводилась робота по створенню єдиного інформаційного середовища, а саме: продовжено роботу по запровадженню курсу «Школа», електронних журналів, щоденників. Продовжує працювати шкільний сайт на порталі «Класна оцінка». Локальна мережа працює в кабінеті інформатики, директора, секретаря, заступників директора з НВР і ВР та соціального педагога і психолога, педагога-організатора, бібліотекаря. Підвищилась комп’ютерна грамотність учителів. За період 2011-2017 років підвищенням кваліфікації охоплено 100% колективу за програмами з використанням сучасних інформаційних технологій «Основи ІКТ» за програмою Майкрософт «Партнерство у навчанні» - Інтел «Соціальні сервіси Веб 2.0» у навчально-виховному процесі на базі ДОІППО та шкільних регіональних центрів.
 
 

Співпраця з батьками

 
          Виховання учня в школі та сім’ї – щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Класні керівники тісно співпрацюють із сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, при потребі, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденників психолого-педагогічних спостережень. Однією з традиційних форм роботи з батьками є батьківські збори. Вищим органом громадянського самоврядування в період між проведенням загальних зборів є рада школи. Очолює раду працівник районного відділу освіти Плахота Вікторія Сергіївна. Разом з батьківською громадськістю школа намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням. Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромереж. У приміщенні школи функціонує 17 кабінетів, майстерня, спортзал:
-        4 кабінети для учнів початкових класів
-        2 ігрові кімнати для ГПД
-        10 предметних кабінетів
-        1 центр виховної роботи
-        Спортивна зала
-        Майстерні
 
 

Матеріально-технічне забезпечення НВП

 
Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці в школі. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт майстерень, харчоблоку, навчальних кабінетів.
Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну, проводяться капітальні ремонти: каб. №13 (2 кл) – кл.кер. Ковальова С.Г., переклеєні обої, покриті лаком парти, каб №9 (11 кл) – кл.кер. Писарєва Л.П., переклеїні обої, покрашені панелі, замінено лінолеум, каб. №12 (6 кл) – кл.кер. Куширець А.Р., замінено старі шафи на нову стінку мебельну.
За бюджетні кошти у жовтні 2016 року у школі було обладнано           комп’ютерний клас (15 комп¢ютерів). Влітку 2017 року за батьківські кошти планується провести такі види робіт: капітальний ремонт стелі в спортивному залі на суму 21 тис. грн. Крім того планується настелити плитку на подвір’ї школи, де відбуваються урочистості.
 
 

Завдання та пріоритетні напрями діяльності школи

на 2017-2018 навчальний рік

 
     З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів в галузі освіти, Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві у галузі освіти визначені завдання школи на наступний рік:
 
      Освітні
-      забезпечення реалізації особистості в різних видах освітньої діяльності
 
Організаційні
-      створення індивідуальних проектів самоосвіти педагогів закладу, залучення педагогів, учнів закладу до експериментальної діяльності за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес».
 
Методично - кадрові
-      залучення педагогів до роботи над виконанням завдань ІІ етапу обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та міської «Формування соціальної компетентності особистості як важливої умови громадянського суспільства» та шкільного ІІ етапу «Формування життєвих та соціальних компетентностей особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку»
 
Управлінські
-      управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу
 
Виховні
-      ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави до людей, до природи , до мистецтва, до праці, до себе.
 
 

Пріоритетні напрямки роботи у 2017-2018 році

 
-          Забезпечити виконання нових Державних стандартів початкової освіти та базової і повної загальної середньої освіти у 5-9 класах.
-          Подальша інформатизація навчально-виховного процесу.
-          Забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп
-          створити належні умови для поступової адаптації учнів 5-го класу до навчання у школи ІІ ступеню та 10-го класу – у школі ІІІ ступеню
-          виконання конституційних вимог щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти і положень інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року за № 646
-          виконання у повному обсязі ст.. 5 Закону України «Про охорону дитинства»
-          підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня.
-          вдосконалення організаційно-методичної роботи у підготовці та участі випускників 2018 року в ЗНО, спрямувавши її на позитивний результат.
-          спрямування роботи на збереження контингенту дітей, що мають високий рівень інтелектуального розвитку та забезпечення їм відповідних умов для навчання та виховання.
-          сприяння втілення в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій, працювати з метою насичення інноваційного освітнього простору.
-          вивчення і узагальнення ефективного педагогічного досвіду учителів
-          продовження створення шкільним методкабінетом банку освітніх технологій, прогресивного педагогічного досвіду, нормативно-правових документів, систематизації всіх матеріалів.
-          забезпечення якісного допрофільного і профільного навчання учнів.
-          поширення моніторингу на всі напрямки навчально-виховного процесу
-          забезпечення 100% оволодіння педагогічними працівниками ІКТ
-          всю навчально-виховну роботу спрямувати на розвиток творчої особистості шляхом підвищення ефективності індивідуалізації роботи з учнями різного інтелектуального розвитку та дітьми, які потребують постійного педагогічного впливу і корекції, скоординувати його із психологічними службами міста.
-          продовження роботи по формуванню в учнів навичок здорового способу життя та їх збереження, створивши умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового континенту в пришкільному таборі з денним перебуванням.
-          підпорядкування всієї навчально-виховної роботи на формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, гордості та поваги до Батьківщини, національних символів та святинь в світлі Концепції національно-патріотичного виховання.
-          спрямування виховного процесу на покращення змісту правової освіти, здорового способу життя та застереження дітей від травматизму.       

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16