Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Виховна робота

 

Нормативно-правове та методичне забезпечення

виховного процесу в  школі

 

1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.

2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року.

4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.

5. Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.

6. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затверджена колегією Міністерства освіти і науки України 28 лютого 1996 року.

7. Проект Концепції виховання громадянина України // Позакласний час.плюс. – 2006. – № 3. – С. 15-31.

8. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України. // Директор школи. – 2005. – № 38. – с. 23-32.

9. «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ.

10. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, наказ Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2004 року № 151/14.

11. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2004 року № 605.

12. Додаток № 4 до рішення Колегії МОН від 17.08.2000 «Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» (Освіта Україні. – 2000. -№ 33 (16 серпня)).

13. «Про посилення уваги до використання державної символіки у дошкільних. загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах» Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004 року № 1/9-86.

14. Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, Міністерство освіти і науки України від 30.08.2002 року № 1/9-392.// Директор школи. – 2003. – № 3-4.

15. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. від 16 вересня 2006 р. № 434.

16. Про затвердження Змін до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489.

17. Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» наказ Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 року № 1133.

Закони України

18. «Про освіту» від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).

19. «Про загальну середню освіту» від 12.05.1999 р. № 651-ХІV.

20. «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-ІІІ.

Укази Президента України

21. «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» від 17.04.2002 р. № 347/2002.

22. «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002.

23.«Про Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001 р. № 992/2001.

24. «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» від 12.11.1999 р. № 1460/99.

25. «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р. № 1396/2000.

Постанови Кабінету Міністрів України

26. «Про Програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243.

27. «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства» від 15.09.1999 р. № 1697.

28. «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 25.09.1999 р. № 1768.

Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 р. № 1063-ХІV.

 

 

ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 

Щоденно:

• з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

• бесіди з учнями, що запізнюються на уроки;

• організація чергування по класу;

• індивідуальна робота з учнями;

• контроль зовнішнього вигляду учнів;

• організація харчування.

Щотижня:

• проведення годин спілкування;

• перевірка щоденників;

• проведения заходів у класі за планом роботи;

• робота з активом класу, організащя діяльності органів учнівського самоврядування;

• контроль за виконанням доручень;

• організація прибирання закріпленої територіі пришкільної ділянки;

• робота з батьками;

• робота з вчителями, що працюють у класі;

• зустріч з  медсестрою за довідками про хвороби учнів.

Щомісяця:

• проведения класних зборів;

• проведения бесід з безпеки життедіяльності;

• організація чергування класу по гімназії;

• відвідування уроків вчителів-предметників у своему класі;

• консультації у психолога гімназії;

• тестування та анкетування учнів з метою вивчення іх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського колективу;

• контроль за станом підручників;

• зустріч з батьківським активом;

• відвідування учнів удома

Один раз на семестр:

• оформления класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

• заповнення табелів успішності та вручения їх учням;

• проведения батьківських зборів;

• участь у роботі семінару, методичного об'еднання класних керівників;

• аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

• складання плану роботи на канікули

Один раз на рік:

• аналіз плану виховної роботи за попередній та складання на наступний навчальний рік;

• проведення відкритого виховного заходу;

• оформления особових справ учнів;

• статистичні відомості про клас (станом на 5 вересня);

• робота з підручниками (видавання, перевірка, здавання);

• написання характеристик (за необхідністю);

• страхування дітей від нещасних випадків.

Оріентовний перелік документації, яку веде класний керівник:

1. Класний журнал.

2. Особові справи учнів.

3. Табелі успішності.

4. Щоденник класного керівника.

5. Матеріали виховних годин, годин спілкування, тощо.

6. Розробки сценаріїв виховних заходів.

7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями.

8. Щоденник роботи з "важкими учнями".

9. Протоколи батьківських зборів.

10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведения інструктажів.

11.Літопис або фотоальбом класу.

 

 

Нормативно-правова база класного керівника

 1. Конституція (Основний Закон) України,  прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.   
 2. Закон України «Про освіту» від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).
 3. Закон України «Про загальну середню освіту» від 12.05.1999 р. № 651-ХІV.
 4. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй  20 листопада 1989 року
 5. Указ Президента України «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» від 17.04.2002 р. № 347/2002.  Национальна доктрина розвитку освіти України
 6.  Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р. № 1396/2000.
 7. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затверджена колегією Міністерства освіти і науки України 28 лютого 1996 року.
 8. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, наказ Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2004 року № 151/14.
 9. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2004 року № 605.
 10. «Про посилення уваги до використання державної символіки у дошкільних. загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах» Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004 року № 1/9-86.
 11. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. від 16 вересня 2006 р. № 434.
 12. Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» наказ Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 року № 1133.
 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243.
 14.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства» від 15.09.1999 р. № 1697.
 15.  Регіональ­ні програми
 16.  Нормативно-право­ві акти
 17. Журнали «Довідник класного керівника» та "Довідник директора  школи"

 

 

 


1
2
3