Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Соціальний педагог

                         

Шановні учні, ваше майбутнє у ваших руках, і ми бажаємо, щоб воно було щасливим!

 

 

 

Посадові обов'язки соціального педагога

 

Вивчає та оцінює особливості діяльності й розвитку учнів (вихованців), мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу загалом, неформальних молодіжних об'єднань;

Досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків;

 

Прогнозує:

 посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи;

 результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;

 

Надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу:

- дитячим, молодіжним об'єднанням;

- дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах;

- учням;

- батькам;

- учителям;

Забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо);

 

Переконує учнів у доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя;

Сприяє запобіганню негативним явищам в учнівському середовищі;

Здійснює соціально-педагогічний супровід навчальио-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищенних категорій дітей;

      Сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді; 

         Веде відповідну документацію та статистичну звітність за результатами роботи в навчальному закладі; 

        Бере участь у роботі педагогічної ради школи,  нарадах, які проводяться адміністрацією школи. 

       Погоджує свою діяльність із заступником директора з навчально-виховної роботи, відділом освіти. 

 

Напрямки роботи соціального педагога:

 

- психологічна підготовка до навчання;

 

 - адаптація дітей до умов перебування у навчально-виховному закладі

- організація роботи з “важкими” дітьми;

 

- професійне самовизначення старшокласників;

 

- організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями; 

- попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків, насильницьких дій у родині та навчально виховному закладі;

- організація роботи з дітьми пільгового контингенту;

- методична робота. 

 

Види роботи соціального педагога:

 

- діагностична робота;

- прогностична робота;

- консультаційна робота;

-соціально-перетворювальна робота;

-профілактична (просвітницька) робота;

- навчальна діяльність;

- організаційно-методична робота;

- зв’язки з громодськістю.

 

В школі за участю соціального педагога

організована робота з соціального захисту дітей пільгових категорій, до яких належать:

 

- діти-сироти;

- діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти-напівсироти;

- діти, реєстрація яких проведена згідно зі ст.135 Сімейного Кодексу України;

- діти, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

- діти батьків-афганців;

- діти-інваліди;

- діти з багатодітних родин;

- діти з малозабезпечених родин.

 

Профілактична робота соціального педагога:

 

  1. Проведення тижня правового виховання та Єдиного Всеукраїнського  уроку.

 2. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх:

 - профілактичну бесіду з учнями щодо правопорушень

3. Анкетування «Чи  знаю  я  свої  права?».

5. Виставка стіннівок, плакатів, буклетів.

 

Робота з молодими спеціалістами

 

Соціальний педагог надає допомогу молодим спеціалістам, які працюють на посаді перший рік, щодо організації соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти.

 

Учням та їхнім батькам соціальний педагог надає наступні види соціальних послуг:

 

- допомагає в адаптації дітей при вступі до школи, переході із одного до іншого ступеня навчального закладу;

 

- виступає посередником між навчальним закладом та сім’єю, між батьками і вчителями;

- слідкує за відвідуванням учнями навчального закладу, допомагає у подоланні причин, що призводять до пропусків занять;

- попереджує конфлікти, які можуть виникнути в учнівському колективі.

 

Разом із педагогічним колективом

навчального закладу соціальний педагог:

 

- проводить консультації з учителем та іншими працівниками школи з різних соціально-педагогічних проблем з метою сприяння покращенню умов життя та навчання учнів;

- організовує співробітництво з учителями та іншими спеціалістами школи (психолог, дефектолог, лікар) при розробці індивідуальної стратегії і тактики допомоги дезадаптованим учням;

- надає допомогу в оцінці та аналізі дисциплінарних порушень учнів.

- бере участь у педрадах, батьківських зборах та нарадах, що стосуються соціально-педагогічного життя навчального закладу.

 

 

Основні завдання  соціальної  служби:

 

• психологічний аналіз соціальної ситуації розвитку, виявлення основних проблем, визначення причин їх виникнення.

 

• допомога  особистісному  та  інтелектуальному  розвитку  учнів на кожному віковому  етапі розвитку  особистості;

 

• формування  в  учнів  здібності  до самовизначення  та  саморозвитку;

 

• гармонізація соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі;

 

• профілактика та подолання відхилень в соціальному і психологічному здоров"ї та розвитку учнів;

 

 

Морально–етичні принципи діяльності

соціально-психологічної  служби:

 

• повага до особистості;

• захист людських прав;

• почуття відповідальності;

• чесність та відвертість стосовно клієнта;

• обережність щодо використання методів і процедур;

• професійна компетентність;

• конфіденційність

 

Основні види діяльності  

соціально-психологічної служби:

 

  Психодіагностика:

- вивчення психофізіологічних, індивідуально-психологічних та особистісних особливостей учнів, батьків, вчителів;

- вивчення особливостей міжособистісних відносин в класних колективах та педагогічному колективі.

 Методи психодіагностики:  

- спостереження;

- діагностична бесіда;

- тестування (орієнтаційний тест шкільної зрілості Керна-Йирасека, соціометричне дослідження, “Тест шкільної тривожності”, тест Айзенка, методика Дж. Холланда, методика Басса-Даркі);

- анкетування (“Класний керівник очами учнів”, “Що таке сім"я”, “Мотиви навчання”, “Класний колектив”);

 • Консультування:

- складання і формулювання психолого-педагогічних рекомендацій, що випливають із результатів проведених психодіагностичних обстежень;- проведення консультацій з учнями, батьками, вчителями.

 

 

 

 

 
 

1
2
3