Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Загальношкільні проекти

 

 

Загальношкільні проекти

 

    На сучасному етапі розвитку держава приділяє увагу роботі, спрямованій на відродження і перебудову національної системи освіти, як найважливішої ланки у вихованні сві громадян держави. Адже суспільство потребує  громадянина освіченого, активного, який уміє жити і працювати в умовах демократизації, уміє встановити контакти з іншими людьми.

   Головна мета виховання – «набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в молоді особистісних рис  громадян Української держави – розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури» (Державна національна програма «Освіта»).

За структурою виховну роботу в школі можна поділити на три ланки: виховна робота адміністрації, робота класних керівників, робота вчителів школи.

 

Перша ланка – діяльність адміністраціїщо визначає такі функції:

   Організаційні (створення та підтримка життєдіяльності системи виховання, цілісності виховного процесу в школі);

    Контролюючі (контроль усіх ланок виховного процесу залежно від посадових обов'язків);

   Методичні (проведення методичної роботи  в школі з педагогічними працівниками);

   Координуючі (взаємодія школи, сім'ї, суспільства).

 

Друга ланка – робота класних керівників.

    Головне завдання – створення умов для розвитку особистості учня. Досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять:

    Гурткова робота та робота за інтересами;

    Вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня у школі та поза нею;

    Взаємини з батьками;

    Проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів.

 

Третя ланка – робота вчителів:

   Виховання на уроці;

   Заняття в пізнавальних та розвиваючих гуртках;

   Виховна робота під час предметних тижнів.

     Основним завданням виховної роботи учителя і вихователя початкових класів є закладання навичок перебування дитини у шкільному колективі, призвичаєння її до вимог школи, нового розпорядку дня, нового колективу; формування вмінь розподіляти свій час. Учитель вводить школяра у складний світ сприйняття знань, формує вміння здобувати ці знання і переосмислювати; вчить складній науці спілкування із товаришами, вмінню рахуватися із друзями і колективом; гармонізує стосунки дитини з родиною, вчить будувати взаємини у складній системі: Я - Моя родина – Клас – Школа,  Я-Світ.

     Складаючи виховний план було на меті надати допомогу класним керівникам у відборі різноманітних форм роботи з учнями та накреслити шляхи, методи під час проведення виховних заходів.

     Відповідно до вимог, викладених у положенні про класного керівника, класний керівник визначає виховну проблему, виходячи з якої планує поточну роботу з класом. Виховні заходи повинні сприяти виконанню поставленої мети.

При роботі з дітьми будь-якого віку педагог визначає ряд певних завдань. Для роботи на навчальний вік обрано такі завдання:

      Формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях;

      Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться  до традицій, культури народів світу;

      Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

      Створення та розвиток цінностей громадянського суспільства;

      Відхід від орієнтації на «середнього» вихованця.

      Формування в учнів сві ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я;

    Розвиток творчих здібностей, підтримка обдарованих учнів.
Виконання основних завдань виховання здійснюється за такими пріоритетними напрямками:

                  Громадянське виховання;

  •    Правове виховання;
  •    Моральне виховання;
  •    Фізичне виховання;
  •    Художньо-естетична освіта та виховання особистості;
  •    Екологічне виховання;
  •    Трудове виховання;
  •    Статеве виховання і підготовка до сімейного життя;

 

Шляхи здійснення виховної роботи з учнями залежатимуть від можливості повноти їх реалізації , враховуючи індивідуальні особливості кожного учня зокрема.